Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:
1. Nghiên cứu sinh: Nouphone Manivanh.
Ngành: Chăn nuôi.
Đề tài: Nutritive improvement of cassava root and its utilisation in taro foliage and banana stem basal diets for local pig production in smallholders in Lao PDR.
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Lê Văn An – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.
Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Trần Thị Thu Hồng – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.
Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 8 năm 2020.
Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

————————————————————

2. Nghiên cứu sinh: Phonevilay Silivong.
Ngành: Chăn nuôi.
Đề tài: Improved utilisation of Bauhinia acuminata for goat production in Lao PDR.
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.
Người hướng dẫn 2: TS. Dương Thanh Hải – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.
Thời gian: 8h00 ngày 28 tháng 8 năm 2020.
Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.