Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Vũ

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Vũ.

Ngành: Lâm sinh

Đề tài: Nghiên cứu hiện trạng phân bố và giải pháp bảo tồn, phát triển loài Thiên Môn Chùm (Asparagus Racemosus Willd.) tại tỉnh Gia Lai.

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Danh – Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Gia Lai.

Người hướng dẫn 2: TS. Trần Minh Đức – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Thời gian: 8h00 ngày 18 tháng 9 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.