Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Trung Thành

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế
Nghiên cứu sinh: Trần Trung Thành
Ngành: Lâm sinh
Đề tài: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý rừng cộng đồng bền vững tại tỉnh Quảng Bình
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Dương Viết Tình – Nhà khoa học
Người hướng dẫn 2: TS. Hồ Đắc Thái Hoàng – Đại học Huế
Thời gian: 8h00 ngày 22 tháng 9 năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.