Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Thị Phượng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Trần Thị Phượng.

Chuyên ngành: Quản lý đất đai.

Đề tài: Ảnh hưởng của hạn hán đến quản lý và sử dụng đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Người hướng dẫn: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Đại học Huế.

Thời gian: 8h00 ngày 22 tháng 10 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 4 Lê Lợi, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.