Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Lê Thụy Bình Phương

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Lê Thụy Bình Phương.

Ngành: Chăn nuôi

Đề tài: Synergic effect of cassava (Manihot esculenta crantz) foliage, brewer’s grains, and biochar on methane production and  performance of ruminants

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

Người hướng dẫn 2: TS. Đinh Văn Dũng – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

Thời gian: 8h00 ngày 3 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.