Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Bounthavy Vongkhamchanh

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Bounthavy Vongkhamchanh

Chuyên ngành: Chăn nuôi
Đề tài: Utilization of cassava with biochar on growth performance and methane emission of local yellow cattle in Lao PDR

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Lê Văn An – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Người hướng dẫn 2: TS. Dương Thanh Hải – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Thời gian: 8h00 ngày 16 tháng 9 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.