Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Ngô Mậu Dũng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Họ và tên: Ngô Mậu Dũng
Ngành: Chăn nuôi
Mã số: 9620105
Đề tài: Năng suất, giá trị dinh dưỡng và sử dụng giống Ngô lai làm thức ăn cho bò thịt ở vùng gò đồi Thừa Thiên Huế
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Lê Văn An – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Thời gian: 8h00 ngày 08 tháng 8 năm 2022
Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.