Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Ngô Mậu Dũng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh Ngô Mậu Dũng, ngành Chăn nuôi (mã số 9620105), với đề tài: “Năng suất, giá trị dinh dưỡng và sử dụng ngô lai sinh khối làm thức ăn cho bò thịt ở Thừa Thiên Huế”.

Thời gian: 8h00 ngày 14 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự./.