Quyết định của Đại học Huế về việc chuyển giao quản lý đào tạo ngành Kỹ thuật trắc địa – bản đồ hệ chính quy trình độ đại học

Căn cứ Quyết định số: 32/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ban hành ngày 14 tháng 01 năm 2019, ngành Kỹ thuật trắc địa – bản đồ (mã số 7520503) hệ chính quy trình độ đại học hiện đang được Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị quản lý đào tạo sẽ được chuyển giao cho Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức tuyển sinh và đào tạo.

Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm ngành  Kỹ thuật trắc địa – bản đồ  thuộc tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy trình độ đại học của Trường Đại học Nông Lâm; việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành./.

Vui lòng xem chi tiết tại đây