Những điểm mới trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (DHL)

Năm 2020, Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) dự kiến tuyển sinh với tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học 1545: 1130 chỉ tiêu xét tuyển theo thi THPT; 415 chỉ tiêu xét theo kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12 (xét học bạ). Với những điểm mới như sau:

Thêm hình thức xét tuyển thẳng
Hình thức này chỉ áp dụng cho các ngành có tuyển sinh theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (xét học bạ). Đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển >=24,0 điểm và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển < 6,5 điểm.

Mở mới ngành Nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC)
Ngành NNCNC (mã ngành 7620301) với 50 chỉ tiêu, tuyển sinh theo 2 hình thức: Xét tuyển theo kết quả thi THPT (30) và kết quả học tập THPT (xét học bạ) (20). Đây là ngành học đầy tiềm năng về cơ hội việc làm trong thời gian tới.

Cấp trở lại bằng bằng Bác sĩ thú y
Trước năm 2009, các trường đại học cấp bằng Bác sĩ thú y cho sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Thú y theo các quy định của Nhà nước. Sau đó, thực hiện Thông tư số 22/2009/TT-BGDĐT ngày 12/08/2009, sinh viên tốt nghiệp ngành Thú y chỉ được cấp Bằng tốt nghiệp đại học, không phải bằng bác sĩ thú y nữa. Tuy nhiên, theo kiến nghị của các trường đào tạo ngành Thú y trong cả nước, ngày 30/12/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-CP theo đó Thú y được công nhận là ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù và cấp bằng Bác sĩ thú y. Như vậy, sau 10 năm bằng Bác sĩ thú y đã được cấp trở lại.