Kết quả khen thưởng khuyến khích tài năng Đại học Huế và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

Tối ngày 18.11.2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đêm trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 được tổ chức lần thứ X với 64 đề tài đạt giải, trong đó trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) có số lượng đề tài tham gia Hội thi nhiều nhất (16 đề tài) và được tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, tuyên truyền Hội thi Sáng tại kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 10 với 8 đề tài đoạt giải: 2 đề tài đạt giải nhỉ, 2 để tài đạt giải ba, 4 để tài đạt giải khuyến khích (Chi tiết xem tại file đính kèm).

Cùng ngày (18.11.2020), Đại học Huế (ĐHH) đã khen thưởng khuyến khích tài năng ĐHH năm 2020:

– PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, đạt chuẩn chức danh PGS trước 40 tuổi

– TS. Hoàng Gia Hùng, GS.TS. Trần Đăng Hòa: cá nhân có nhiều bài báo quốc tế

– 53 tác giả/nhóm tác giả chính và đồng tác giả bài báo khoa học quốc tế

(Chi tiết tại file đính kèm)