Hội nghị công tác Cố vấn học tập năm học 2019-2020

Sáng ngày 02.11.2019, tại nhà Đa chức năng, trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã tổ chức Hội nghị công tác Cố vấn học tập năm học 2019-2020. Đến dự và điều hành Hội nghị có PGS.TS. Trần Thanh Đức – Phó Hiệu trưởng; TS. Ngô Tùng Đức – Q. Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng phòng Đào tạo; ThS. Trần Võ Văn May – Trưởng phòng Công tác sinh viên.

PGS.TS. Trần Thanh Đức - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị
PGS.TS. Trần Thanh Đức – Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức đánh giá tổng kết công tác công tác cố vấn học tập (CVHT) năm học 2018-2019 và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu qủa CVHT trong thời gian tới. Tại đây, các CVHT, lãnh đạo các Khoa, đơn vị chức năng đã trình bày các báo cáo, tập huấn và tham luận nhằm chia sẽ các thông tin và đề xuất các giải pháp tập trung vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của công tác CVHT. Các chủ đề được báo cáo, chia sẽ rất đa dạng, thực tế như: “Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác CVHT”; “Kinh nghiệm nhắc nhở, động viên sinh viên học tập và kết nối với gia đình sinh viên”; “Vai trò của hoạt động phong trào trong định hướng nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng cho sinh viên”; “Tập huấn sử dụng các chức năng hỗ trợ công tác CVHT trên hệ thống phần mềm QLGD”……….Cũng tại Hội nghi, rất nhiều ý kiến rất tâm huyết của các giáo viên CVHT cũng đã được chia sẽ, thảo luận.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Trần Thanh Đức đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của CVHT toàn trường. PGS.TS cũng một lần nữa khẳng định: vai trò của CVHT là hết sức quan trọng, bởi đây chính là cầu nối giúp cho nhà trường quản lý, nắm bắt được tình hình, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên; mong muốn các CVHT sẽ sâu sát hơn nữa đặc biệt trong việc quản lý học tập để làm sao tỷ lệ SV phải nghỉ học, bị buộc thôi học, kết quả học tập kém ….phải giảm dần sau từng năm. PGS.TS cũng ghi nhận các ý kiến đóng góp và chỉ đạo các Khoa, đơn vị chức năng phải cùng với các tiểu ban CVHT Khoa quyết liệt hành động, khắc phục các hạn chế tồn tại.

Hội nghị đã kết thúc vào 11h30 cùng ngày.

Các báo cáo, tham luận tại Hội nghị
Các báo cáo, tham luận tại Hội nghị
Các báo cáo, tham luận tại Hội nghị
Các báo cáo, tham luận tại Hội nghị