Nhà giáo trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tham dự Lễ tuyên dương và được phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”

Ngày 01 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 445/QĐ-CTN về việc phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho 917 cá nhân: Đã có công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc.

Năm học vừa qua, Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) vinh dự có 05 Nhà giáo được phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” trong tổng số 16 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm 2021 của ĐHH. Cũng trong dịp này, có PGS.TS. Trần Sáng Tạo – Khoa Chăn nuôi Thú y được ĐHH cử tham dự tại Lễ tuyên dương nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Hà Nội. Trường ĐHNL, ĐHH xin gửi lời chúc mừng đến quý Thầy, Cô được phong tặng Danh hiệu, đây là kết quả đáng tự hào của Nhà trường, nhằm hướng đến kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển Trường ĐHNL, ĐHH.

1. Danh sách các nhà giáo của Trường ĐHNL, ĐHH được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” (Quyết định số 445/QĐ-CTN ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch nước):

TT Giới tính Học hàm, học vị Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 Ông PGS.TS, GVCC, Huỳnh Văn Chương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế
2 Ông PGS.TS, GVCC Nguyễn Xuân Bả Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh ĐHH

3 Ông PGS.TS, GVCC Nguyễn Viết Tuân Trưởng Khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
4 Ông Tiến sĩ Trần Minh Đức Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
5 PGS.TS, GVCC Trần Thị Lệ Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

2. Nhà giáo được Đại học Huế cử tham dự Lễ Tuyên dương

TT Giới tính Học hàm, học vị Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác
1 Ông PGS. TS. GVCC. Trần Sáng Tạo Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế