Thông báo đăng ký đề xuất Dự án sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa cấp sinh viên năm 2021

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) năm 2021;
Căn cứ theo Kế hoạch 133/KH-ĐHH ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Đại học Huế về Kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021;
Trường ĐHNL thông báo đăng ký đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm (SXTN) cấp sinh viên năm 2021 (Ươm tạo sản phẩm từ các ý tưởng Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo) như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG
– Dự án SXTN cấp sinh viên là nhiệm vụ KH&CN dành cho đối tượng là sinh viên, học viên để thúc đẩy, hỗ trợ và đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất để ươm mầm, hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm có khả năng thương mại hóa. Lựa chọn 06-08 ý tưởng để hỗ trợ kinh phí phát triển, hoàn thiện sản phẩm.
– Kinh phí: Đề xuất tối thiểu là 5 triệu đồng, tối đa là 15 triệu đồng/dự án tùy thuộc vào quyết định phê duyệt của Hội đồng xét chọn, đầu tư. Ngoài kinh phí được cấp, các dự án còn có thể đề xuất các thiết bị, máy móc cần thiết cho hoạt động sản xuất có thể sử dụng chung cho nhiều dự án (VD: Máy in nhãn, máy đóng gói…..).
– Các đơn vị thông báo rộng rãi đến toàn thể sinh viên, giảng viên để đăng ký, nộp thuyết minh (theo mẫu SXTNSV-2021) trực tiếp hoặc qua email cho ThS. Nguyễn Thị Như – Phòng KH, HTQT&TTTV, Tầng 1, Thư viện; Email: nguyenthinhu@huaf.edu.vn; SĐT: 0397 281 068.
– Thời gian đăng ký đến hết ngày  31/3/2021.
– Thời gian thực hiện: Không quá 12 tháng tính từ ngày ký.

II. CÁC THÔNG TIN, TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN
2.1. Tiêu chuẩn về thành viên dự án
– Mỗi dự án do 01 sinh viên, học viên chính quy làm chủ nhiệm, trưởng nhóm nhưng phải đảm bảo chưa tốt nghiệp trước 7/2022. Mỗi nhóm có tối đa 5 thành viên và khuyến khích các nhóm mang tính đa ngành, đa lĩnh vực (nhiều ngành, nhiều Khoa, nhiều Trường).
– Mỗi nhóm phải có 01 giáo viên hướng dẫn khoa học có trình độ Thạc sỹ trở lên và khuyến khích có thêm 01 Mentor (Cố vấn phát triển kinh doanh) là người trong hoặc ngoài trường (Doanh nghiệp).
– Mỗi Khoa phải có ít nhất 01 nhóm đăng ký tham gia (tính theo đơn vị của giáo viên hướng dẫn khoa học). Mỗi giáo viên tham gia giảng dạy học phần KN&ĐMST phải tham gia ít nhất 01 nhóm dự án với vai trò là Giáo viên hướng dẫn khoa học hoặc Mentor.
2.2. Tiêu chuẩn về sản phẩm dự án
– Ưu tiên xét chọn các ý tưởng đã lọt vào Top 5 các cuộc thi Ý tưởng khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp năm 2018, 2020 của trường ĐHNL, ĐHH và các ý tưởng đã đạt giải cấp Đại học Huế trở lên.
– Bắt buộc phải đăng ký hoàn thiện 01 sản phẩm hoặc mô hình kinh doanh mang tính ứng dụng, có thể đưa vào kinh doanh, sản phẩm thử nghiệm để đánh giá, kiểm tra thực tế trên thị trường.
– Trên nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm phải ghi rõ: Sản phẩm khoa học công nghệ của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
– Khuyến khích các nhóm có bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và tham gia các giải thưởng khởi nghiệp, giải thưởng KHCN các cấp.
– Khuyến khích sinh viên và giáo viên sử dụng kết quả từ dự án SXTN để thực hiện đề tài tốt nghiệp cuối khóa.

III. QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN
3.1. Đối với giảng viên
– Được tính giờ NCKH theo định mức Hướng dẫn nhóm sinh viên NCKH có báo cáo đạt nghiệm thu trở lên (15 giờ chuẩn NCKH).
– Nếu tiếp tục tham gia và đạt giải các cuộc thi từ cấp Đại học Huế trở lên tiếp tục được tính theo định mức Hướng dẫn nhóm sinh viên NCKH đạt giải (30 giờ chuẩn NCKH).
3.2. Đối với sinh viên
– Được ưu tiên xét chọn các học bổng liên quan KN&ĐMST
– Được kết nối, làm việc và nhận các khoản đầu tư (nếu có) từ các doanh nghiệp trong mạng lưới hỗ trợ hoạt động KN&ĐMST, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
– Được sắp xếp, bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, máy móc…. để triển khai dự án (trong điều kiện có thể của nhà trường hoặc bên ngoài các doanh nghiệp)
– Tham gia các cuộc thi về KN&ĐMST cấp Đại học Huế, cấp Tỉnh và toàn quốc.

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
– Từ 1/3-31/3/2021: Nhận thuyết minh, hồ sơ đăng ký; Tập huấn
– Từ 1/4-15/4/2021: Tổ chức hội đồng tuyển chọn (Các nhóm thuyết trình trước Hội đồng tuyển chọn).
– Từ 16/4-30/4/2021: Các nhóm hoàn thiện thuyết minh, kế hoạch triển khai (Sau góp ý của Hội đồng xét chọn); Phê duyệt, ký hợp đồng triển khai chính thức.
– 9/2021: Báo cáo, kiểm tra tiến độ
– 1/2022: Nghiệm thu chính thức, nộp sản phẩm
Thông tin chi tiết liên hệ: ThS. Nguyễn Duy Ngọc Tân – Phòng KH, HTQT&TTTV; SĐT: 0985.910.199; Email: nguyenduyngoctan@huaf.edu.vn .
Đây là chương trình quan trọng trong chuỗi hoạt động KN&ĐMST, thương mại hóa sản phẩm 2021, đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chỉ đạo và thông báo rộng rãi đến quý thầy/ cô, các nhóm sinh viên đủ các tiêu chuẩn trên để thực hiện tốt thông báo này./.

Vui lòng xem và tải mẫu thuyết minh tại đây./.