Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022 của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Căn cứ Quyết định số 1538/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ thông báo số 119/TB-ĐHH ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022 của Đại học Huế;

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022 như sau:

I. Chuyên ngành tuyển sinh:

TT Ngành Mã số Chỉ tiêu
1 Bảo vệ thực vật 8620112 10
2 Công nghệ thực phẩm 8540101 20
3 Khoa học cây trồng 8620110 30
4 Lâm học 8620201 30
5 Nuôi trồng thủy sản 8620301 10
6 Phát triển nông thôn 8620116 20
7 Quản lý đất đai 8850103 100
8 Thú y 8640101 20
9 Chăn nuôi 8620105 20
10 Kỹ thuật cơ khí 8520103 10

II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

 1. Đơn xin dự tuyển theo mẫu cỉa các đơn vị thành viên và thuộc Đại học Huế, trong đó cần ghi rõ ngành, đối tượng dự tuyển (cán bộ công chức, doanh nhân, người dự tuyển tự do…), nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện quy chế sau khi trúng tuyển.
 2. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học nếu văn băng đại học không ghi loại tốt nghiệp.
 3. Bản sao có công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ;
 4. Các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có) được xác nhận của cấp có thẩm quyền. Các giấy tờ này chỉ được bổ sung trước khi Hội đồng tuyển sinh sau đại học duyệt danh sách dự thi chính thức.
 5. Sơ yếu lý lịch được cơ quan quản lí nhân sự nơi người dự tuyển đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
 6. Công văn giới thiệu dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lí nhân sự đối với người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.
 7. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa hoặc phòng khám tương đương cấp Huyện trở lên.
 8. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian kinh nghiệm công tác chuyên môn.
 9. Các giấy tờ hồ sơ khác theo quy định của các đơn vị đào tạo thành viên và thuộc Đại học Huế.

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ (cỡ 32 x 26 cm) có đề rõ ngành và đơn vị đăng kí dự tuyển, họ tên và địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở ngoài.

III. Thời gian và địa điểm:

 1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 06/4/2022
 2. Lịch xét tuyển: Dự kiến từ ngày 20/4/2022
 3. Địa điểm xét tuyển: Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ – Thành Phố Huế
 4. Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển:
  Người dự tuyển liên hệ và gửi hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo địa chỉ: Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên, Trường Đại học Nông Lâm
  Số 102 Phùng Hưng – Thành phố Huế; ĐT: 0234.3537757 – 0912633876
  E-mail: daotao-ctsv@huaf.edu.vn; Website: http://daotao-ctsv.huaf.edu.vn
 5. Thời gian dự kiến học và thi bổ sung kiến thức: Thí sinh đăng ký tại các địa điểm trên (theo mẫu) từ ngày ra thông báo đến ngày 18/03/2022: tổ chức học từ ngày 21/03/2022 đến ngày 30/03/2022.

IV. Lệ phí tuyển sinh:

 1. Lệ phí xử lý hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ đăng ký dự thi, nộp tại Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên, trường Đại học Nông Lâm (hoặc bộ phận phụ tuyển sinh và hợp tác doanh nghiệp).
 2. Xét tuyển: 700.000đ/người dự tuyển (Bảy trăm nghìn đồng). Chuyển tiền qua tài khoản của Đại học Huế, số tài khoản: 121000014706, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhanh Huế hoặc nộp trực tiếp tại Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất Đại học Huế, số 03 Lê Lợi – TP Huế, ĐT: 0234 3845807.

Người dự tuyển khi chuyển khoản phải ghi rõ các thông tin: Họ và tên, điện thoại liên hệ, ngành đăng ký dự tuyển, trường đại học thành viên, Trường Du lịch hoặc các Khoa thuộc Đại học Huế nơi người dự tuyển đăng ký dự tuyển.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Xem chi tiết thông báo tại link: https://huaf.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/TB-Tuyển-sinh-cao-học-đợt-1-năm-2022-1.pdf

Tải Hồ sơ đăng ký thi cao học tại link: https://huaf.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ho-so-dang-ky-thi-cao-hoc.doc

Danh mục ngành đúng, ngành gần và ngành khác năm 2021: https://huaf.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/24.11-DANH-MỤC-NGÀNH-ĐÚNG-NGÀNH-GẦN-VÀ-NGÀNH-KHÁC-NĂM-2021.xls