Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Trọng Tấn

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế.
Nghiên cứu sinh: Trần Trọng Tấn
Ngành: Quản lý đất đai
Đề tài: Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Người hướng dẫn 2:  PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Đại học Huế
Thời gian: 8h00 ngày 17 tháng 02 năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.
Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.