Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở Phạm Quốc Trung

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Họ và tên: Phạm Quốc Trung
Ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 9850103
Đề tài: Nghiên cứu khả năng tích lũy Cacbon của một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh – Đại học Huế
Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Đại học Huế
Thời gian: 8h00 ngày 13 tháng 8 năm 2021
Địa điểm: Phòng họp số 3, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế
Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.