Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Truyền

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Truyền

Ngành: Phát triển nông thôn

Đề tài: Nghiên cứu tác động, ứng phó và phục hồi sinh kế của hộ khai thác thủy sản ven biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển Formosa 2016 tại Thừa Thiên Huế

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Trương Văn Tuyển – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Viết Tuân – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Thời gian: 9h00 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.