Thông báo số 2 về việc tiếp tục triển khai đào tạo qua mạng

DOWNLOAD DANH SÁCH NHÓM HỌC PHẦN TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO QUA MẠNG TỪ 13/4

Căn cứ Kết luận số 61/TB/ĐHNL ngày 26 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai kế hoạch tổ chức và quản lý đào tạo qua mạng của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng là tất cả các nhóm học phần trong phân kỳ 1 phải tiến hành giảng dạy qua mạng phần lý thuyết từ nay đến cuối tháng 4/2020. Từ tháng 5/2020 sẽ triển khai cho các nhóm học phần của phân kỳ 2.

Như vậy, tất cả các nhóm lớp học phần giảng dạy của phân kỳ 1 và giảng dạy cả học kỳ chưa thực hiện đào tạo qua mạng phải tiến hành GDQM từ ngày 13 tháng 4 năm 2020.

Ban Tổ chức và đào tạo qua mạng xin thông báo đến Quý thủ trưởng các nội dung như sau:

  1. Vào lúc 14 h 00 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2020, Ban tổ chức và đào tạo qua mạng tiếp tục tập huấn cho Quý Thầy/Cô tham gia giảng dạy trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 nhưng chưa tham gia các buổi tập huấn trước đó. Theo đường link: https://meet.google.com/ajp-pxjm-yax; Code: ajp-pxjm-yax (Nếu dùng trên điện thoại, App)
  2. Quý Thầy/Cô giảng dạy các nhóm lớp học phần của phân kỳ 2 sẽ thực hiện từ tháng 5/2020 cũng tham gia tập huấn vào thời gian trên.
  3. Vào lúc 14 h 00 phút, ngày 11 tháng 4 năm 2020, Ban tổ chức và đào tạo qua mạng tiếp tục tập huấn cho Quý Thầy/Cô Khoa Lý luận chính trị của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tham gia giảng dạy trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020. Theo đường link: https://meet.google.com/ajp-pxjm-yax; Code: ajp-pxjm-yax (Nếu dùng trên điện thoại, App)
  4. Trong quá trình giảng dạy qua mạng quý Thầy/Cô chủ động thảo luận và thống nhất với SV để dạy tăng tiết. Lưu ý: tránh trùng TKB của sinh viên.
  5. Những trường hợp sinh viên chưa tham gia học tập qua mạng thì thầy/cô đề nghị sinh viên trong lớp thông báo cho nhau qua nhóm Zalo hoặc facebook của nhóm lớp hoặc liên lạc với  CVHT, trợ lý GV khoa và Phòng ĐT & CTSV để được hỗ trợ về số điện thoại liên lạc của sinh viên hoặc gia đình sinh viên đó, sau đó thầy/cô dùng điện thoại bàn của Khoa trực tiếp liên lạc để đảm bảo các em đều biết được lịch học.
  6. Kể từ ngày 13/4/2020, Ban tổ chức và quản lý đào tạo qua mạng không tổ chức tập huấn nữa mà chỉ giải đáp và hỗ trợ những vướng mắc hoặc các vấn đề về kỹ thuật theo đề xuất của các đơn vị.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với thường trực Ban Tổ chức và quản lý đào tạo qua mạng:

Nguyễn Duy Ngọc Tân

Số điện thoại: 0985.910.199

Email: nguyenngoctan@huaf.edu.vnnguyenduyngoctan@gmail.com