Kế hoạch thi hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 năm học 2017-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường / khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

Ngày thi
Buổi Trường/ Khoa
Nhóm/lớp Số lượng
SV dự kiến
Tối Thứ 4
16.05.2018
THI TRÊN
MÁY TÍNH
Các nhóm đăng ký không theo trường/khoa A1 Anh (Lần 2_Đợt 2)
(học lại ở hk3)
( nhóm 22 -> 40)
852
Tối Thứ 5
17.05.2018
THI TRÊN
MÁY TÍNH
Các nhóm đăng ký không theo trường/khoa A2 Anh (Lần 2_Đợt 2)
(học lại ở hk3)
(nhóm 19 -> 35)
745
Chủ nhật
20.05.2018
Sáng
(2 xuất)
Sinh viên học NNKC
không phải là
tiếng Anh của tất cả các trường/khoa

(THI TRÊN MÁY TÍNH)

A2 Trung 308
A2 Hàn 333
Chiều
(2 xuất)
A2 Nhật 144
A1 Trung (học lại ở hk3) 38
A2 Pháp 63
A1 Nhật (học lại ở hk3) 22
A1 Hàn (học lại ở hk3) 83
Chủ nhật
03.06.2018
Sáng
(2 xuất)
ĐH Nông lâm + Khoa Du lịch + ĐH Kinh tế
+ ĐH Sư Phạm + ĐH Ngoại Ngữ
+ ĐH Nghệ Thuật + Khoa GDTC
+ ĐH Kinh Tế+ ĐH Luật + ĐH Khoa Học + ĐH Y Dược
A1 Anh (nhóm 01 -> 35) 1259
Chiều
(2 xuất)
A2 Anh (nhóm 01 -> 61) 1588
Chủ nhật
10.06.2018
Sáng
(2 xuất)
ĐH Nông lâm + Khoa Du lịch + ĐH Kinh tế
+ ĐH Sư Phạm + ĐH Ngoại Ngữ
+ ĐH Nghệ Thuật + Khoa GDTC + ĐH Kinh Tế
+ ĐH Luật + ĐH Khoa Học + ĐH Y Dược
A1 Anh (nhóm 37 -> 65) 1193
Chiều
(2 xuất)
A2 Anh (nhóm 62 -> 109) 1618

LƯU Ý: Đối với các nhóm lớp tiếng Anh cấp độ A1, A2 (học lại lần 2- đợt 2) ở học kỳ 3 (Thi trên máy tính) và các nhóm lớp A1 (học lại) tiếng Hàn, tiếng Trung & tiếng Nhật, sinh viên phải chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3 năm học 2017- 2018 để xem được lịch thi và phòng thi.
Trường đề nghị:
– Tất cả giảng viên phải hoàn thành nhập, công bố điểm Quá trình, điểm nói vào phần mềm Quản lý NNKC:
+ Trước ngày 08/05/2018 đối với các lớp thi đợt ngày 16-17/05/2018;
+ Trước ngày 14/05/2018 đối với các lớp thi đợt ngày 20/05/2018;
+ Trước ngày 28/05/2018 đối với các lớp thi ngày 03/06/2018;
+ Trước ngày 04/06/2018 đối với các lớp thi ngày 10/06/2018.

– Tất cả sinh viên có liên quan cập nhật lịch thi nói trên. Sinh viên lưu ý nhóm lớp mình học để biết đợt thi, ngày thi chính xác. Nếu có vấn đề gì liên hệ tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để được giải quyết trước ngày 04/05/2018.
– Sinh viên kiểm tra tài khoản của mình, nếu còn nợ học phí phải hoàn thành đầy đủ để đủ điều kiện dự thi. (Sinh viên lưu ý phải vào tài khoản, mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí không. Phải nộp học phí còn nợ của tất cả các học phần của các học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi).
– Từ nay đến thời gian thi, sinh viên phải thường xuyên xem các thông báo trên trang Quản lý NNKC để cập nhật những thay đổi nếu có.
– Sau khi giảng viên đã công bố điểm Quá trình và điểm Nói, sinh viên vào tài khoản của mình để kiểm tra. Nếu có vấn đề gì, liên hệ giảng viên của lớp mình để điều chỉnh. Sau khi phòng Đào tạo đã duyệt để lên lịch thi, sẽ không thể thực hiện việc điều chỉnh điểm.
– Trước ngày thi (theo đúng đợt thi) của mình 03 ngày, sinh viên thường xuyên vào tài khoản cá nhân để xem lịch thi chính thức (ngày thi, xuất thi, phòng thi). Nếu có vấn đề gì, liên hệ ngay chuyên viên Trần Đình Hiếu tại phòng Đào tạo để được giải quyết.