Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022 (dự kiến tổ chức xét tuyển vào tháng 10 năm 2022 như sau:

I. Các chuyên ngành tuyển sinh và môn dự thi:

II. Chương trình, thời gian và hình thức đào tạo:

1. Chương trình đào tạo: Theo hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng.
2. Thời gian đào tạo: Từ 1,5 năm đến 2 năm tùy theo chưng trình của ngành đào tạo.
3. Hình thức đào tạo: Tập trung toàn thời gian.

III. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 01/10/2022
2. Lịch xét tuyển: Dự kiến từ ngày 17/10/2022
3. Địa điểm xét tuyển: Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP Huế
4. Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển:
Người dự tuyển liên hệ và gửi hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo địa chỉ: Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên, Trường Đị học Nông Lâm.
Số 102 Phùng Hưng – TP Huế; ĐT: 0234.3537757 – 0912633876
E-mail: daotao-ctsv@huaf.edu.vn; Website: http://daotao-ctsv.huaf.edu.vn
5. Thời gian dự kiến học và thi bổ sung kiếnt hức: Thí sinh đăng ký tại các địa điểm trên (theo mẫu) từ ngày ra thông báo đến ngày 15/9/2022; tổ chức học từ ngày 16/9/2022 đến ngày 26/9/2022.

IV. Lệ phí tuyển sinh:

1. Lệ phí xử lý hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ đăng ký dự thi, nộp tại Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên, Trường Đại học Nông Lâm (hoặc bộ phận phụ tuyển sinh và hợp tác doanh nghiệp).
2. Xét tuyển: 700.000đ/người dự tuyển (Bảy trăm nghìn đồng). Chuyển tiền qua tài khoản của Đại học Huế, số tài khoản 121000014706, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhanh Huế hoặc nộp trực tiếp tại Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất Đại học Huế, số 03 Lê Lợi – TP Huế, ĐT: 0234.3845807

Người dự tuyển khi chuyển khoản phải ghi rõ các thông tin: Họ và tên, điện thoại liên hệ, ngành đăng ký dự tuyển, trường đại học thành viên, trường Du lịch hoặc các Khoa thuộc Đại học Huế nơi người dự tuyển đăng ký dự tuyển.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Nội dung chi tiết thông báo vui lòng xem tại ĐÂY

Hồ sơ đăng ký thi cao học

Danh mục ngành đúng, ngành gần đúng và ngành khác