Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Kiều Thị Huyền

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế:
Nghiên cứu sinh: Kiều Thị Huyền
Ngành: Nuôi trồng thủy sản
Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm phân bố, hình thái và đa dạng di truyền của cá Chình hoa (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824) ở Thừa Thiên Huế
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Linh – Đại học Huế
Thời gian: 14h00 ngày 27 tháng 8 năm 2021.
Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.
Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.