Kết quả Giải thưởng Sáng tạo KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

    DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐẠT GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ IX, NĂM 2018