Họp hội đồng đánh giá thuyết minh dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở Thị xã Hương Trà năm 2019

  Chiều ngày 13/8/2019, tại phòng họp số 02, Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hương Trà đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó chủ tịch UBND thị xã – Chủ trì Hội đồng chủ trì nhằm đánh giá, xét duyệt thuyết minh 02 dự án khoa học và công nghệ do Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chủ trì.

  Theo đó, năm 2019 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chủ trì thực hiện 02 dự án khoa học công nghệ thực hiện trên địa bàn thị xã Hương Trà, gồm:

  1. Xây dựng mô hình trồng sả tía Java và sản xuất tinh dầu sả tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế do nhóm tác giả: ThS Hoàng Hữu Tình (chủ nhiệm), TS Trần Bá Tịnh, TS Trần Thị Xuân Phương và ThS Nguyễn Hữu Thịnh thực hiện.
  2. Xây dựng mô hình ứng dụng đèn LED trong câu mực tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế do nhóm tác giả: ThS Nguyễn Đăng Nhật (chủ nhiệm), ThS Đỗ Thanh Tiến, ThS Nguyễn Tử Minh và ThS Phạm Thị Thảo Hiền thực hiện.

  ThS Hoàng Hữu Tình trình bày thuyết minh

  ThS Nguyễn Đăng Nhật trình bày thuyết minh

  Sau khi nghe chủ nhiệm các dự án trình bày thuyết minh, hội đồng đã có những đánh giá, nhận xét về nội dung của các dự án. Những nội dung mà các dự án đưa ra phù hợp với tình hình phát triển của địa phương và có tính khả thi cao khi được thực hiện trên địa bàn thị xã Hương Trà. Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua thuyết minh và triển khai thực hiện 02 dự án nói trên với số phiếu đồng ý là 100%.

  Các thành viên hội đồng nhận xét, đánh giá thuyết minh dự án

  HHT