Chương trình đào tạo đại học ngành Chăn nuôi

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Chăn nuôi Tên chương trình đào tạo: Animal science Trình độ đào tạo: Đại học Mã ngành đào tạo: 7620105 Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thời gian đào tạo: 4,0 – 4,5 năm Loại hình đào … Đọc tiếp Chương trình đào tạo đại học ngành Chăn nuôi