Trung tâm Thông tin Thư viện

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Library and Information Center

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế

Điện thoại: 0234. 3539531

Fax: +84(0)234.3538482

Email: thuvien@huaf.edu.vn;

it@huaf.edu.vn

Website: http://lic.huaf.edu.vn

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Từ khi thành lập Trường, Thư viện là một tổ trực thuộc phòng Giáo vụ. Đến năm 1975, Thư viện trực thuộc phòng Quản lý Khoa học và từ năm 1994 gọi là phòng Quản lý Khoa học – Đối ngoại. Đến tháng 8 năm 1996, Thư viện được tách ra thành một đơn vị độc lập. Tháng 01 năm 2010 Trung tâm Thông tin – Thư viện được thành lập trên cơ sở Tổ Thư viện của trường Đại học Nông Lâm theo quyết định số 18/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 05 tháng 01 năm 2010.

2. Cơ cấu tổ chức:

GIÁM ĐỐC: CN. Nguyễn Thúc Phúc

E-mail: nguyenthucphuc@huaf.edu.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC: ThS. Nguyễn Duy Ngọc Tân

Email: nguyenngoctan@huaf.edu.vn

Trung tâm gồm 2 Tổ trực thuộc:

a. Tổ Công nghệ Thông tin

Tổ trưởng: ThS. Nguyễn Duy Ngọc Tân

Email: nguyenngoctan@huaf.edu.vn

b. Tổ Thư viện:

Tổ trưởng: Bùi Thị Minh Trang

Email: minhtrangtv@huaf.edu.vn

Số lượng CBVC: 10 người

3. Chức năng và nhiệm vụ:

a. Chức năng:

– Tham mưu, tổ chức quản lý và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về công tác thông tin, thư viện của trường.

b. Nhiệm vụ:

· Nghiên cứu, đề xuất về phương hướng và kế hoạch phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng sản xuất trong lĩnh vực Nông Lâm Ngư nghiệp và công nghệ sau thu hoạch của cán bộ và sinh viên trong trường.

· Thu thập, sưu tầm, bổ sung, trao đổi nguồn tài liệu và vật liệu thông tin phù hợp với nhu cầu thông tin phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và giải trí

· Chủ động phối hợp với các khoa và trung tâm trong nhà trường xây dựng CSDL, số hóa tài liệu luận án, luận văn tốt nghiệp, kỷ yếu hội thảo và hội nghị khoa học, các báo cáo khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh và sinh viên

· Đảm bảo hệ thống máy tính và mạng quản trị CSDL Thư viện điện tử và mạng Internet thông suốt để độc giả truy cập được các nguồn thông tin đa dạng.

· Tham gia các liên hiệp, hiệp hội thư viện, để trao đổi kinh nghiệm, nguồn lực thông tin, hợp tác chuyên môn nghiệp vụ thông tin – thư viện.

· Mở rộng quan hệ hợp tác song phương với các Trung tâm thông tin thư viện trong nước và ngoài nước, tìm kiếm cơ hội phát triển hợp tác quốc tế để mở rộng trao đổi nguồn lực thông tin, bổ sung vốn tài liệu, phát triển cơ sở vật chất, vận động nguồn tài trợ bổ sung cho hoạt động của Thư viện.

· Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ về nghiệp vụ, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ Thư viện.

· Phối hợp tốt với các khoa, bộ môn, trung tâm, phòng ban trong Nhà trường để làm tốt cập nhật thông tin và phối hợp quản lý thông tin

· Tổ chức hội chợ, sự kiện liên quan đến hoạt động quảng bá hình ảnh, thương hiệu và hoạt động nghiên cứu của trường Đại học Nông lâm Huế

· Cung cấp các thông tin liên quan đến thông tin, thư viện để phục vụ công tác 3 công khai về chất lượng giáo dục.

· Nhiệm vụ bộ phận Công nghệ thông tin

· Thiết lập và duy trì hoạt động của server, host, máy chủ hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả của hệ thống quản lý sinh viên, hệ thống đào tạo theo hệ tín chỉ, hệ thống quản lý thông tin thư viện điện tử và hệ thống truyền thông trang Web.

· Quản trị và tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống máy chủ, hệ thống mạng Internet, Intranet của Nhà trường.

· Quản trị Website, cung cấp các dịch vụ thông tin-tư liệu điện tử của nhà trường, quản trị kỹ thuật các phần mềm quản lý khác phục vụ công tác điều hành quản lý chung và công tác đối nội, đối ngoại của Nhà trường

· Làm đầu mối và đại diện cho Trường trong các quan hệ mang tính quốc gia, khu vực và quốc tế về lĩnh vực thông tin khoa học – công nghệ, trao đổi thông tin tư liệu với các cơ quan trong khối Nông- Lâm – Ngư nghiệp, với liên hiệp thư viện các trường Đại học và Trung tâm Thông tin – Tư liệu các bộ ngành hữu quan.

· Xây dựng, quản lý và cập nhật thông tin về các lĩnh vực khoa học – công nghệ – môi trường từ nguồn trong nước và quốc tế.

· Hướng dẫn và hỗ trợ bạn đọc truy cập, khai thác kho tư liệu và các nguồn thông tin khác.

· Thực hiện tốt các công việc như:

– Quản trị mạng (Network administrator/analyst/specialist)

– Quản trị hệ thống (System administrator)

– Quản trị cơ sở dữ liệu (Database administrator – DBA)

– Quản trị an ninh (Security administrator)

– Cổng thông tin điện tử (portal) của trường

· Tư vấn, cung cấp dịch vụ thông tin, khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến như Agora, Cabi, OARE,…

· Tổ chức đưa các bài giảng, giáo trình điện tử lên mạng phục vụ sinh viên và cán bộ-VC&LĐ của trường.

· Tổ chức đào tạo, tập huấn, triển lãm, hội nghị, hội thảo…. về khoa học – công nghệ thông tin.

· Phối hợp với các bộ phận Công tác bạn đọc, Nghiệp vụ thư viện hoàn thiện hệ thống thông tin thư viện, tra cứu và quản lý tài liệu, vật liệu thông tin.

· Tham mưu cho trung tâm phương án quản lý và phát triển mạng internet

· Nhiệm vụ Tổ Thư viện

· Quản lý an toàn các kho sách: kho đọc tự chon, kho sách mượn và kho giáo trình.

· Sắp xếp, bảo quản kho sách, tài liệu, vật liệu thông tin theo quy định của ngành đồng thời tổ chức kiểm tra định kỳ các kho tài liệu cũng như bảo trì CSDL trên hệ thống Thư viện điện tử.

· Tham mưu cho Trung tâm Thông tin – Thư viện sưu tầm, bổ sung các loại hình tài liệu (sách, báo – tạp chí, luận văn, luận án, băng đĩa, hình ảnh,…) phù hợp với các ngành đào tạo của nhà trường và nhu cầu thông tin của các đối tượng độc giả của thư viện.

· Phối hợp với bộ phận Công nghệ thông tin xây dựng, bổ sung, cập nhậtcác CSDL cho các loại hình tài liệu, tổ chức hệ thống mục lục tra cứu, nhằm phục vụ cho độc giả tra cứu nguồn tài liệu của thư viện một cách nhanh chóng và dễ dàng.

· Tiến hành biên soạn các bản thư mục theo các chuyên đề cụ thể.

· Phối hợp với bộ phận Nghiệp vụ thư viện xếp giá vật liệu thông tin theo chuyên ngành đào tạo và chuyên mục nghiên cứu phù hợp với nhu cầu nghiên cứu của cán bộ giáo viên và sinh viên.

· Quản lý và bảo dưỡng vật liệu thông tin sách báo trong tình trạng sử dụng tốt.

· Hàng tháng, quý, năm tổng hợp tổng hợp tình hình độc giả và các vấn đề liên quan đến bạn đọc cho giám đốc trung tâm.

· Lập biên mục, xử lý sách nhập vào thư viện

· Phân kho và xếp giá tài liệu và vật liệu thông tin

· Tổ chức phân tích, và tiến hành xử lý kỹ thuật nội dung cũng như hình thức tài liệu theo các tiêu chuẩn biên mục của Việt Nam và quốc tế.

· Phối hợp tổ chức thu thập các tài liệu, giáo trình do cán bộ trong nhà trường biên soạn và xuất bản

· Thiết kế và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu thư mục

· Tham mưu cho Trung tâm tổ chức hội chợ giới thiệu sách (book fair)

· Tổ chức giới thiệu sách mới, chuyên đề mới trong các hội nghị chuyên đề của nhà trường.

4. Những phần thưởng cao quý:

Nhiều năm được công nhận là Tổ Lao động Xã hội chủ nghĩa.

-Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-Bằng khen của UBND tỉnh Hà Bắc.

-Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên – Huế.