Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh đạt sơ tuyển học bạ đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc xác nhận nhập học đối với thí sinh đạt sơ tuyển học bạ đợt 1 năm 2021.

tb_xnnh_hoc_ba_dot_1.pdf