Hội thi “Tay nghề Hàn năm 2021”, một sân chơi chuyên ngành dành cho các sinh viên Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí là một trong những ngành then chốt đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của toàn cầu. Đây là lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến thiết kế, chế tạo và vận hành thiết bị máy móc cho nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, là … Đọc tiếp Hội thi “Tay nghề Hàn năm 2021”, một sân chơi chuyên ngành dành cho các sinh viên Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí