Công ty TNHH MTV MLEAD thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH MTV MLEAD chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, xây dựng các công trình nông lâm nghiệp gắn liền với đo đạc địa chính. Nhằm bổ sung nguồn nhân lực vào 02 chi nhánh của Công ty tại tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, công ty … Continue reading Công ty TNHH MTV MLEAD thông báo tuyển dụng