Chương trình đào tạo đại học ngành Thú y

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Thú y Tên chương trình đào tạo: Veterinary medicine Trình độ đào tạo: Đại học Mã ngành đào tạo: 7640101 Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thời gian đào tạo: 5,0 năm Loại hình đào tạo: Chính … Đọc tiếp Chương trình đào tạo đại học ngành Thú y