Tiếp đoàn Trường Đại học Khoa học Sự sống Prague (CH Séc)

Ngày 18/04/2023, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (ĐHNL) đã đón đoàn khách từ Trường Đại học Khoa học Sự sống Prague...

Hướng dẫn thủ tục quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế

Hướng dẫn về Thủ tục quản lý hoạt động Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Nông Lâm

Dự án RDVIET

Dự án: Hợp tác nghiên cứu về phát triển nông thôn bền vững

Tiếp và làm việc với đại diện Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM

Sáng ngày 12.12, trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã tiếp và có buổi làm việc với đại diện Tổng...

Chương trình trao đổi sinh viên ở Nhật Bản

Từ ngày 20 tháng 2 đến 5 tháng 3 năm 2019, đại điện sinh viên trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế...

Tiếp Trưởng Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Ehime, Nhật Bản

Ngày 02/03/2023, Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL) đã đón tiếp và làm việc với GS.TS. Hiroki OUE, Trưởng Khoa Nông nghiệp, Trường Đại...

Làm việc với Viện nghiên cứu Ironwood, Úc

Sáng ngày 22/02/2023, Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL) đã có buổi làm việc trực truyến với Viện nghiên cứu Ironwood, Úc. Tham gia buổi...

Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế “Đa dạng các loài động vật...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF), xin trân trọng thông báo, từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9...

Tiếp đoàn Lãnh đạo thành phố Saijo, tỉnh Ehime, Nhật Bản

Ngày 27/04/2023, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (ĐHNL) đã đón đoàn Lãnh đạo thành phố Saijo, tỉnh Ehime, Nhật Bản tới...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm