Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cần tuyển 15 viên chức năm 2018, gồm: 12 giảng viên; 02 Nghiên cứu viên và...

Sơ lược lịch sử

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tiền thân là Trường Đại học Nông nghiệp II trực thuộc Bộ Nông nghiệp được thành...

Phòng công tác sinh viên

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Department of Students Affair Điện thoại: 0234. 3538032     Fax: +84(0)234. 3524923 Email: ctsv@huaf.edu.vn Cơ cấu tổ chức: Số lượng CBVC: 8 người TRƯỞNG...

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH Department of Human Resources Management and Administration Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế Điện thoại: +84(0)234.3522535 Fax: +84(0)234.3538482 Email: Website: 1.     Quá trình hình thành...

HỘI CỰU CHIẾN BINH

HỘI CỰU CHIẾN BINH Điện thoại: 0234.522535 Email: Tổng số Hội viên hiện nay: 20 Hội viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh (nhiệm kỳ 2012 -...

HỘI SINH VIÊN

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ Tổng số Hội viên (đến 12/2014) : 6395 Số chi hội trực thuộc: 124 Đơn vị trực thuộc: -...

ĐOÀN TNCS HCM

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNL HUẾ NHIỆM KỲ 2017-2019 TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT Email 1 Lê Chí Hùng Cường Khoa KN&PTNT Phó Bí thư 0906534222 lechihungcuong@huaf.edu.vn 2 Nguyễn Tiến Nhật Khoa...

Phòng Cơ sở – Vật chất

PHÒNG CƠ SỞ - VẬT CHẤT Department of Facilities management    Điện thoại: 02343.539.518    Fax: +84(0)234.3538482 Cơ cấu tổ chức: Số lượng CBVC: 15 người TRƯỞNG PHÒNG:...

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ Department of Science, Technology and International Cooperation Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế Điện thoại: +84(0)234. 3525049 Fax:...

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Department of Educational Testing and Quality Assurance Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế Điện thoại: 0234.3537303 Fax: +84(0)234....

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm