Hội, đoàn thể

STT Hội, Đoàn thể 1 Đoàn Thanh niên 2 Hội Sinh viên ...

Trường ĐHNL Huế: Kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017

Căn cứ công văn số 1583/ĐHH-TCCB ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2017 của trường ĐHNL Huế và thực hiện theo Quy định về tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động trường ĐHNL (Ban hành kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường ĐHNL, ĐHH). Nhà trường thông báo về kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 như sau:

Công đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế (Thu, 03 Mar 2011 09:43:44 +0100)

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Nông Lâm
(Nhiệm kỳ 2017-2022)

Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (Nhiệm kỳ 2020-2025)

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường...

Agriculture IoT System, Giải Pháp Cho Nông Nghiệp Công Nghệ Cao

Ngồi tại quán cà phê với chiếc điện thoại trên tay, chỉ vài thao tác đơn giản trên màn hình, chủ trang trại đã...

Vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ đối với hoạt động khoa học công...

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và...

Vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ đối với công tác Đào tạo; Quan...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã định hướng...

Vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ đối với nhiệm vụ tái cấu trúc,...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH) đã có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 (Luật số:...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm