DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ...

(Kèm theo Quyết định số: 460/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế) 1 Ông Đinh Vương Hùng Chủ tịch Hội đồng...

Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất

PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH và CƠ SỞ VẬT CHẤT (Office of Organization, Administration and Facilities Management) Điện thoại: +84(0)234.3522535     Fax: +84(0)234.3538482 Cơ cấu tổ chức:...

Trường ĐHNL Huế: Tuyển 14 viên chức năm 2017

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cần tuyển 14 viên chức, gồm: 09 Giảng viên; 01 Nghiên cứu viên; 03 Chuyên viên và 01 Kỹ sư (chi tiết theo phụ lục đính kèm). Điều kiện cụ thể như sau:

Hội cựu chiến binh

  HỘI CỰU CHIẾN BINH (Nhiệm kỳ 2022 - 2027) Điện thoại: 0234.522535 Email: Hoicuuchienbinh@huaf.edu.vn Tổng số Hội viên hiện nay: 10 Hội viên - Chủ tịch: Đỗ Minh Cường -...

Kết quả thi môn Ngoại ngữ, Tin học và Lịch thi môn kiến thức...

Hội đồng tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 trường Đại học Nông Lâm thông báo:

Trường ĐHNL Huế: Lịch thi môn Ngoại ngữ, Tin học kỳ tuyển dụng viên...

Hội đồng tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 Trường Đại học Nông Lâm thông báo về danh sách ứng viên dự thi môn Ngoại ngữ, môn Tin học và lịch thi các môn như sau:

Công đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế (Thu, 03 Mar 2011 09:30:51 +0100)

2. Danh sách các đồng chí Chủ tịch Công đoàn qua các thời kỳ

Trường ĐHNL Huế: Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển kỳ...

Trường Đại học Nông Lâm thông báo Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển và lịch gặp mặt các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 như sau:

Viện và Trung Tâm

STT Các Viện, Trung tâm 1 Viện nghiên cứu phát triển 2 Trung tâm Phát triển...

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

PHÒNG KHẢO THÍ, BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ Office of Testing, Educational Quality Assurance, Inspection and Legislation (TEQAIL) Điện thoại:...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm