Các khoa

0
123

 

STT Các Khoa
1 Khoa Nông học
2 Khoa Chăn nuôi Thú y
3 Khoa Cơ khí Công nghệ
4 Khoa Thủy sản
5 Khoa Lâm nghiệp
6 Khoa Tài nguyên đất và môi trường nông nghiệp
7 Khoa Khuyến nông và phát triển nông thôn
8 Khoa Cơ bản

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − 16 =