Dự án đồng quản lý tài nguyên ven biển

Dự án Nghiên cứu quản lý Tài nguyên dùng chung (CPR), Việt Nam:
Hợp phần ven biển, do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Canada (IDRC) tài trợ thông qua chương trình Môi trường và Giảm nghèo ở nông thôn (RPE)

Dự án Projet interuniversité ciblé (PIC)

Điều phối viên: Phạm Khánh Từ ( HUAF) - Joseph Dufey (UCL) Email:...

Dự án RDVIET

Dự án: Hợp tác nghiên cứu về phát triển nông thôn bền vững

Bài viết mới

24,169Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiTheo dõi

Bài viết được quan tâm