ĐOÀN TNCS HCM

0
367

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNL HUẾ NHIỆM KỲ 2017-2019

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

SĐT

Email

1

Lê Chí Hùng CườngKhoa KN&PTNTPhó Bí thư0906534222lechihungcuong@huaf.edu.vn

2

Nguyễn Tiến NhậtKhoa TNĐ&MTNNPhó Bí thư0984734538nguyentiennhat@huaf.edu.vn

3

Dương Viết TânPhòng Đào tạo sau đại họcPhó Bí thư0907796386duongviettan@huaf.edu.vn

4

Nguyễn Ngọc ThanhKhoa TNĐ&MTNNUV BCH0915102747nguyenngocthanh@huaf.edu.vn

5

Trần Thanh HảiKhoa Chăn nuôi Thú yUV BTV0912276055tranthanhhai@huaf.edu.vn

6

Nguyễn Quang CơKhoa Nông họcUV BTV0914848365nguyenquangco@huaf.edu.vn

7

Trần Nguyên NgọcKhoa Thủy sảnUV BTV0913630765trannguyenngoc@huaf.edu.vn

8

Vũ Thị Thùy TrangKhoa Lâm nghiệpUV BTV0905925902vuthithuytrang@huaf.edu.vn

9

Phạm Trần Kim ChiĐoàn – HộiUV BTV0965035500phamtrankimchi@huaf.edu.vn

10

Nguyễn Quốc HuyKhoa CKCNUV BCH0914958795nguyenquochuy@huaf.edu.vn

11

Nguyễn Trần Tiểu PhụngKhoa KN&PTNTUV BCH0977781223nguyentrantieuphung@huaf.edu.vn

12

Hoàng Hữu TìnhKhoa Cơ bảnUV BCH0987960907hoanghuutinh@huaf.edu.vn

13

Dương Quốc NõnKhoa TNĐ&MTNNUV BCH0979391766duongquocnon@huaf.edu.vn

14

Nguyễn Như Bảo ViệtKhoa CKCNUV BCH0935960935nguyennhubaoviet@huaf.edu.vn

15

Hoàng Thảo NguyênChi đoàn CNTP48CUV BCH0163401752814l1031217@huaf.edu.vn

16

Trần Quang NamChi đoàn LN49AUV BCH0168752507915L3051051@huaf.edu.vn

17

Trần Minh TìnhChi bộ sinh viênUV BCH01644541622tinhchidoanbichtan@gmail.com

18

Hoàng Anh CảmChi đoàn ĐC-QLĐT 48UV BCH01645843985hoanganhcam@gmail.com

19

Nguyễn Lê Thảo NhiChi đoàn QLĐĐ 48BUV BCH0166389180014L4011257@huaf.edu.vn

20

Hà Thị ĐôngChi đoàn CNTP48CUV BCH01657177938hathidongcncp48c@gmail.com

21

Nguyễn Đức ThànhChi đoàn PTNT50UV BCH01645982619nguyenducthanh.tntp@gmail.com

22

Võ Thị Minh ThảoChi đoàn NTTS49BUV BCH096807682415L3081227@huaf.edu.vn

23

Trần Công BảoChi đoàn BVTV49AUV BCH01679871732baotrandhqb@gmail.com

24

Võ Bá QuânChi đoàn TY48CUV BCH0167824298214l3071168@huaf.edu.vn

25

Nguyễn Văn PhướcChi đoàn TY49AUV BCH01677889934phuocnguyen310897@gmail.com
Quá trình hình thành và phát triển:
Đoàn TNCSHCM Trường Đại học Nông Lâm trải qua 40 năm rèn luyện trưởng thành, với sự nhiệt huyết, lòng trung thành với Đảng, Đoàn viên Trường đã gặt hái được nhiều thành công trên mọi lĩnh vực hoạt động phong trào và nghiên cứu khoa học.

Giai đoạn trường ở Hà Bắc (1967 – 1983)

Đoàn trường trực thuộc tỉnh đoàn Hà Bắc. Lúc sơ khai, Đoàn Trường chỉ có 2 Liên chi đoàn (Trồng trọt và Chăn nuôi) và các Chi đoàn khối cơ quan. Đến năm 1970 thành lập thêm Liên chi đoàn Khoa Kinh tế nông nghiệp. Qua 04 kỳ Đại hội, các đồng chí được bầu làm bí thư và phó bí thư như sau:

1967 – 1970: Bí thư: Đồng chí Dương Thanh Tâm; Phó bí thư: Đồng chí Phan Liêu

1971 – 1973: Bí thư: Đồng chí Nguyễn Văn Thông; Phó bí thư: Đồng chí Trần Xuân Lạc

1974 – 1977: Bí thư: Đồng chí Trần Xuân Thụy; Phó bí thư: các Đồng chí: Lý Công Hồng; Trần Văn Minh và Đặng Vũ Bình

1978 – 1982: Bí thư: Đồng chí Trần Văn Minh; Phó bí thư: Các Đồng chí Lê Khánh Thắng và Đặng Vũ Bình. Năm 1983 Đồng chí Hà Trung là Phó bí thư.

Giai đoạn Trường đóng tại Huế (1984 – nay):

Đoàn trường hoạt động trực thuộc Tỉnh đoàn Bình Trị Thiên (giai đoạn 1983 – 1989). Sauk hi chia Tỉnh, Đoàn trường trực thuộc Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế (giai đoạn 1989 – 1994). Qua 8 kỳ Đại hội (thời gian 2 nhiệm kỳ 5 năm) các đồng chí được bầu làm Bí thư và Phó bí thư như sau:

Nhiệm kỳ (lâm thời, 1983 – 1985) gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1983 – 1984: Bí thư: Đồng chí Lương Hữu Toản; Phó bí thư: Các Đồng chí Trần Văn Minh và Mai Văn Xuân

Giai đoạn 1984 – 1985: Bí thư: Đồng chí Trần Văn Minh; Phó bí thư: Các Đồng chí Mai Văn Xuân và Trương Thanh Cảnh

Nhiệm kỳ I (1985 – 1987): Bí thư: Đồng chí Lê Đức Ngoan; Phó bí thư: Các Đồng chí Mai Văn Xuân và Hồ Kiệt (1986 – 1987)

Nhiệm kỳ II (1987 – 1989): Bí thư: Đồng chí Hồ Kiệt; Phó bí thư: Các Đồng chí Nguyễn Văn Lập và Hoàng Văn Mịn.

Nhiệm kỳ III (1989 – 1991): Bí thư: Đồng chí Hồ Kiệt; Phó bí thư: Các Đồng chí Nguyễn Quang Linh và Trần Văn Huy.

Nhiệm kỳ IV (1991 – 1993): Bí thư: Đồng chí Hồ Kiệt; Phó bí thư: Các Đồng chí Nguyễn Quang Linh và Nguyễn Viết Tuân.

Năm 1994 Đại học Huế được thành lập, Trường đổi tên thành Trường Đại học Nông lâm trực thuộc Đại học Huế. Đoàn trường hoạt động trực thuộc Đoàn Đại học Huế.

Nhiệm kỳ V (1993 – 1995): Bí thư: Đồng chí Nguyễn Quang Linh; Phó bí thư: Các Đồng chí Thái Văn Sinh và Nguyễn Gắng.

Nhiệm kỳ VI (1995 – 1997): Bí thư: Đồng chí Nguyễn Hữu Văn; Phó bí thư: Đồng chí Lê Văn Luận.

Nhiệm kỳ VII (1997 – 1999): Bí thư: Đồng chí Nguyễn Hữu Văn; Phó bí thư: Đồng chí Lê Văn Luận. Sau đó Bí thư là Đồng chí Lê Văn Luận; Phó bí thư: Đồng chí Trần Quang Vui.

Nhiệm kỳ VIII: 1999 – 2002: Bí thư: Đồng chí Lê Văn Luận, Phó bí thư: Đồng chí Hồ Thanh Hà và Trần Thanh Đức. Đến năm 2000 – 2002: Bí thư: Đồng chí Hồ Thanh Hà, Phó bí thư: Đồng chí Trần Thanh Đức.

Nhiệm kỳ IX: 2003 – 2005: Bí thư: Đồng chí Trần Thanh Đức; Phó bí thư: Đồng chí Ngô Tùng Đức và Nguyễn Hữu Ngữ. Sau đó Bí thư là đồng chí Trần Thanh Đức và phó bí thư là đồng chí Trần Nam Tú.

Nhiệm kỳ X: 2005 – 2007: Bí thư: Đồng chí Trần Nam Tú; Phó bí thư: Đồng chí Hoàng Kim Toản và Nguyễn Ngọc Huy (2005 – 2006).

Nhiệm kỳ XI : 2007 – 2010:

2007 – 2008 : Bí thư : Đồng chí Trần Nam Tú

12/2008 – 9/2009: Bí thư : Đồng chí Nguyễn Văn Huế, các đồng chí Phó Bí thư là Phạm Gia Tùng, Dương Văn Thành. Từ  tháng 10/2009, đồng chí Dương Văn Thành quyền Bí thư thay đồng chí Nguyễn Văn Huế đi học.

Từ 10/2009 -2011:  Bí thư: Đồng chí Dương Văn Thành; Phó bí thư: Đồng chí Phạm Gia Tùng, Đồng chí Trần Võ Văn May.

Từ 2012-2014: Bí thư: Đồng chí Dương Văn Thành; Phó Bí thư:  Đồng chí Trần Võ Văn May, Đồng chí Nguyễn Nam Quang.

Từ 2012-2017: Bí thư: Đồng chí Dương Văn Thành; Phó bí thư: Đồng chí Nguyễn Nam Quang, Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Đồng chí Lê Chí Hùng Cường

Từ tháng 5/2017- 11/2017: Bí thư: Đồng chí Nguyễn Cao Cường; Phó Bí thư: Đồng chí Lê Chí Hùng Cường, Đồng chí Nguyễn Tiến Nhật, Đồng chí Dương Viết Tân

Từ tháng 11/2017 – Nay: Bí thư: Đồng chí Lê Chí Hùng Cườn; Phó Bí thư: Đồng chí Nguyễn Tiến Nhật, Đồng chí Dương Viết Tân,  Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh.

Những phần thưởng cao quý:
Cờ Nguyễn Văn Trỗi (1972)

Cờ luân lưu mang chân dung Bác Hồ (1978 – 1980)

Nhiều Bằng khen của Trung ương Đoàn cho tập thể và cá nhân của Trường đã hoàn thành xuất sắc hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên qua các năm học.

Nhiều Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Hà Bắc và Thừa Thiên Huế cho tập thể và cá nhân trong Hiến máu nhân đạo.

Nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Tỉnh Đoàn về chiến dịch tình nguyện hè và các hoạt động phong trào.

Nhiều Bằng khen, Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế trong các hoạt động phong trào quần chúng, các cuộc thi tìm hiểu, …

Nhiều Giấy khen của Đoàn Đại học Huế về các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho nhiều tập thể và cá nhân trong Đoàn trường.

Quyết định về việc Thành lập các Ban công tác của Đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế Khóa XII, nhiệm kỳ 2012-2014

Quyết định về việc Phân công UV BTV Đoàn trường phụ trách các hoạt động các đơn vị, nhiệm kỳ 2012-2014

Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục kết nạp Đảng cho Đoàn viên là sinh viên và cán bộ, giáo viên đang sinh hoat Đoàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here