CƠ SỞ VẬT CHẤT

0
340

PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

Department of Facilities management

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế
Điện thoại: 02343.539.518Fax: +84(0)234.3538482
Email:
Website:
1. Quá trình hình thành và phát triển:

Phòng Cơ sở vật chất trường Đại học Nông Lâm được thành lập trên cơ sở tách bộ phận quản trị vật tư của phòng Tổ chức hành chính thành một đơn vị độc lập kể từ nhiệm kỳ hiệu trưởng 2014-2019. Phòng Cơ sở vật chất chính thức hoạt động từ ngày 01-01-2015.

2. Cơ cấu tổ chức: 
TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Nguyễn Thanh LongE-mail: nguyenthanhlong@huaf.edu.vn
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Nguyễn Thị NgọcEmail: nguyenthingoc@huaf.edu.vn
Phòng CSVC gồm 3 Tổ trực thuộc:
a. Tổ Quản trị vật tư

Tổ trưởng:

 

Email: @huaf.edu.vn

b. Tổ Y tế- Môi trường:

Tổ trưởng:

 

Email: @huaf.edu.vn

c. Tổ Quản lý giảng đường:

Tổ trưởng:

 

Email: @huaf.edu.vn

Số lượng CBVC: 17 người 
3. Chức năng và nhiệm vụ: 
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Cơ sở vật chất là tham mưu, quản lý, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các lĩnh vực công tác quản trị cơ sở vật chất, vật tư; quản lý trang thiết bị của nhà trường; quản lý cảnh quan vệ sinh môi trường; quản lý công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ viên chức lao động và sinh viên trong toàn trường.
4. Những phần thưởng cao quý:

Nhiều năm được công nhận là Tổ Lao động Xã hội chủ nghĩa.

–         Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

–         Bằng khen của UBND tỉnh Hà Bắc.

–         Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên – Huế.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here