PHÒNG CHỨC NĂNG

0
370
STTCác Phòng chức năng
1Phòng Tổ chức Hành chính
2Phòng Đào tạo
3Phòng Công tác sinh viên
4Phòng Cơ sở vật chất
5Phòng Kế hoạch tài chính
6Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế
7Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
 8Trung tâm Thông tin Thư viện
 9Tổ Thanh tra pháp chế

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here