DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ, NHIỆM KỲ 2014 – 2019

0
411

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CÁC KHOA
NHIỆM KỲ 2014 – 2019

I. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Khuyến nông & Phát triển nông thôn
 
1. Ông Nguyễn Viết Tuân, TS,Chủ tịch;
2. Bà Lê Thị Hoa Sen, TS,Thư ký KH&CN
3. Ông Nguyễn Trọng Dũng, TS,Thư ký Đào tạo;
4. Ông Trương Văn Tuyển, PGS.TS,Ủy viên;
5. Bà Hoàng Thị Hồng Quế, ThS,Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Thiện Tâm, ThS,Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Ngọc Truyền, ThS,Ủy viên;
8. Ông Hoàng Mạnh Quân, PGS.TS,Ủy viên;
9. Ông Trương Quang Hoàng, TS,Ủy viên.
Danh sách này có 09 thành viên./.
II. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp
1. Ông Nguyễn Hữu Ngữ, PGS.TS,Chủ tịch;
2. Ông Trần Trọng Tấn,ThS,Thư ký;
3. Bà Nguyễn Hoàng Khánh Linh, TS,Ủy viên;
4. Ông Phạm Hữu Tỵ, TS,Ủy viên;
5. Ông Huỳnh Văn Chương, PGS.TS,Ủy viên;
6. Ông Hồ Kiệt, PGS.TS,Ủy viên;
7. Ông Lê Thanh Bồn, TS,Ủy viên;
8. Ông Trần Thanh Đức, TS,Ủy viên;
9. Ông Trần Văn Nguyện, ThS,Ủy viên;
10. Bà Trần Thị Phượng, ThS,Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Văn Bình, ThS,Ủy viên.
Danh sách này có 11 thành viên./.
III. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Cơ khí công nghệ
1. Ông Nguyễn Văn Toản, TS,Chủ tịch;
2. Ông Nguyễn Quốc Sinh, ThS,Thư ký;
3. Ông Phạm Việt Hùng, TS,Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Văn Huế, TS,Ủy viên;
5. Ông Đinh Vương Hùng, TS,Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Thanh Long, ThS,Ủy viên;
7. Bà Đỗ Thị Bích Thủy, PGS.TS,Ủy viên;
8. Ông Lê Thanh Long, ThS,Ủy viên;
9. Bà Nguyễn Hiền Trang, TS,Ủy viên;
10. Ông Khương Anh Sơn, TS,Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Tiến Long, TS,Ủy viên;
12. Ông Đỗ Minh Cường, TS,Ủy viên;
13. Ông Nguyễn Đức Chung, TS,Ủy viên;
14. Ông Nguyễn Quang Lịch, TS,Ủy viên;
15. Ông Võ Quốc Bảo, ThS,Ủy viên.
Danh sách này có 15 thành viên./.
IV. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Lâm Nghiệp
1. Ông Đặng Thái Dương, PGS.TSChủ tịch;
2. Ông Hoàng Văn Dưỡng, TS,Thư ký;
3. Ông Hoàng Huy Tuấn, TSỦy viên;
4. Ông Trần Nam Thắng, TS,Ủy viên;
5. Ông Lê Quang Vĩnh, TS,Ủy viên;
6. Ông Trần Minh Đức, TS,Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Văn Lợi, PGS.TS,Ủy viên;
8. Ông Phạm Cường, ThS,Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Đăng Niêm, ThS,Ủy viên;
10. Bà Ngô Thị Phương Anh, ThS,Ủy viên;
11. Ông Dương Viết Tình, PGS.TS,Ủy viên;
12. Ông Hồ Thanh Hà, TS,Ủy viên;
13. Ông Huỳnh Văn Chương, PGS.TS,Ủy viên;
14. Ông Ngô Tùng Đức, TS,Ủy viên.
Danh sách này có 14 thành viên./.
V. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO,
Khoa Chăn nuôi – Thú y
1. Ông Nguyễn Xuân Bả, PGS.TS,Chủ tịch;
2. Bà Trần Thị Thu Hồng, PGS.TS,Thư ký;
3. Ông Phan Vũ Hải, TS,Ủy viên;
4. Bà Dư Thị Thanh Hằng, PGS.TS,Ủy viên;
5. Ông Trần Quang Vui, TS,Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Xuân Hòa, TS,Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Minh Hoàn, PGS.TS,Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Hữu Văn, PGS.TS,Ủy viên;
9. Ông Vũ Văn Hải, TS,Ủy viên;
10. Ông Nguyễn Đức Hưng, PGS.TS,Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Tiến Vởn, PGS.TS,Ủy viên;
12. Ông Lê Đình Phùng, PGS.TS,Ủy viên;
13. Ông Lê Đức Ngoan, GS.TS,Ủy viên;
14. Ông Đàm Văn Tiện, PGS.TS,Ủy viên;
15. Ông Trần Sáng Tạo, PGS.TS,Ủy viên.
Danh sách này có 15 thành viên./.
VI. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Thủy sản
1. Ông Lê Văn Dân, TS,Chủ tịch;
2. Ông Nguyễn Ngọc Phước, TS,Thư ký;
3. Bà Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, TS,Ủy viên;
4. Ông Tôn Thất Chất, PGS.TS,Ủy viên;
5. Ông Ngô Hữu Toàn, TS,Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Phi Nam, ThS,Ủy viên;
7. Ông Mạc Như Bình, TS,Ủy viên;
8. Bà Trần Quang Khánh Vân, ThS,Ủy viên;
9. Ông Hà Nam Thắng, ThS,Ủy viên.
Danh sách này có 9 thành viên./.
VII. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Cơ bản
1. Ông Nguyễn Đăng Nhật, ThS,Chủ tịch;
2. Ông Hoàng Hữu Tình, ThS,Thư ký;
3. Bà Đặng Thị Thu Hiền, ThS,Ủy viên;
4. Bà Đinh Thị Thu Thanh, ThS,Ủy viên;
5. Ông Trần Bá Tịnh, TS,Ủy viên;
6. Bà Trần Thị Diệu Hiền, TS,Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Đức Hồng, ThS,Ủy viên;
8. Bà Trần Thị Thùy Hương, ThS,Ủy viên;
9. Ông Phạm Anh Tuấn, CN,Ủy viên.
Danh sách này có 09 thành viên./.
VIII. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Nông học
1. Ông Trần Đăng Hòa, PGS.TS,Chủ tịch;
2. Bà Trần Thị Thu Hà, PGS.TS,Phó chủ tịch;
3. Ông Trần Minh Quang, ThS,Thư ký;
4. Ông Lê Như Cương, TS,Ủy viên;
5. Ông Trần Văn Minh, GS.TS,Ủy viên;
6. Bà Phan Thị Phương Nhi, TS,Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Vĩnh Trường, PGS.TS,Ủy viên;
8. Ông Đỗ Đình Thục, ThS,Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Minh Hiếu, PGS.TS,Ủy viên;
10. Bà Hoàng Thị Thái Hòa, PGS.TS,Ủy viên;
11. Bà Trần Thị Lệ, PGS.TS,Ủy viên;
12. Bà Lê Thị Khánh, PGS.TS,Ủy viên;
13. Ông Nguyễn Hữu Hòa, ThS,Ủy viên;
14. Ông Nguyễn Đình Thi, TS,Ủy viên;
15. Bà Trương Thị Hồng Hải, PGS.TS,Ủy viên.
Danh sách này có 15 thành viên./.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here