Công khai trường đại học

  0
  360

  BIỂU TỔNG HỢP

  Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018
  (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  – Hình thức công khai:      Công bố trên trang web của Trường và của Đại học Huế
  – Địa chỉ web:  www.huaf.edu.vn         www.hueuni.edu.vn
  – Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0234.3522535 / 0234.3525049

  Email: admin@huaf.edu.vn

  STTNội dungĐơn vị tínhTổng số
  1Số ngành trường đang đào tạongành 
  1.1Đại họcngành22
  1.2Cao đẳngngành
  2Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu rangành 
  2.1Đại họcngành22
  2.2Cao đẳngngành
  3Diện tích đất của trườngha77,34
  4Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạom2 
  4.1Diện tích giảng đường/phòng họcm27.840
  4.2Diện tích thư việnm22.400
  4.3Diện tích phòng thí nghiệmm27.860
  4.4Diện tích nhà xưởng thực hànhm23.362
  5Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trườngm25.576
  6Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạnngười291
  6.1Giáo sưngười2
  6.2Phó giáo sưngười34
  6.3Tiến sỹngười65
  6.4Thạc sỹngười170
  6.6Đại họcngười20
  7Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quyngười 
  7.1Nghiên cứu sinhngười61
  7.2Học viên cao họcngười527
  7.4Đại họcngười6.822
  7.6Cao đẳngngười556
  8Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên% 
  9Tổng thu năm 2016tỷ đồng98,533
  9.1Từ ngân sách nhà nướctỷ đồng23,194
  9.2Từ học phí, lệ phítỷ đồng68,755
  9.3Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệtỷ đồng3,672
  9.4Từ nguồn kháctỷ đồng2,912
  Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) thì không tính trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa.


  BIỂU TỔNG HỢP

  Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017
  (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Hình thức công khai:      Công bố trên trang web của Trường và của Đại học Huế
  Địa chỉ web:                           www.huaf.edu.vn     và    www.hueuni.edu.vn
  Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0234.3522535 / 0234.3525049     Email: admin@huaf.edu.vn

  STTNội dungĐơn vị tínhTổng số
  1Số ngành trường đang đào tạongành
  1.1Đại họcngành22
  1.2Cao đẳngngành
  2Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu rangành
  2.1Đại họcngành22
  2.2Cao đẳngngành
  3Diện tích đất của trườngha77.34
  4Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạom2
  4.1Diện tích giảng đường/phòng họcm27,840
  4.2Diện tích thư việnm22,400
  4.3Diện tích phòng thí nghiệmm27,860
  4.4Diện tích nhà xưởng thực hànhm23,362
  5Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trườngm25,576
  6Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạnngười291
  6.1Giáo sưngười2
  6.2Phó giáo sưngười34
  6.3Tiến sỹngười65
  6.4Thạc sỹngười170
  6.6Đại họcngười20
  7Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quyngười
  7.1Nghiên cứu sinhngười61
  7.2Học viên cao họcngười527
  7.4Đại họcngười6,822
  7.6Cao đẳngngười556
  8Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên%
  9Tổng thu năm 2016tỷ đồng98.533
  9.1Từ ngân sách nhà nướctỷ đồng23.194
  9.2Từ học phí, lệ phítỷ đồng68.755
  9.3Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệtỷ đồng3.672
  9.4Từ nguồn kháctỷ đồng2.912
  Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) thì không tính trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa.

  CÁC BIỂU MẪU 

  Biểu mẫu 22 Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học  Năm học 2016-2017
  Biểu mẫu 23Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học  năm học 2016-2017
  Biểu mẫu 24Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017
  Biểu tổng hợpMột số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

   BIỂU TỔNG HỢP

  Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016

  (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  – Hình thức công khai: công bố trên trang web của Trường và của Đại học Huế

  – Địa chỉ website:     www.huaf.edu.vn     và    www.hueuni.edu.vn

  STTNội dungĐơn vị tínhTổng số
  1Số ngành trường đang đào tạongành22
  1.1Đại họcngành22
  1.2Cao đẳngngành5
  2Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu rangành22
  2.1Đại họcngành22
  2.2Cao đẳngngành5
  3Diện tích đất của trườngha77,43
  4Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạom221.362
  4.1Diện tích giảng đường/phòng họcm27.840
  4.2Diện tích thư việnm22.400
  4.3Diện tích phòng thí nghiệmm27.860
  4.4Diện tích nhà xưởng thực hànhm23.262
  5Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trườngm2
  6Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạnngười294
  6.1Giáo sưngười2
  6.2Phó giáo sưngười33
  6.3Tiến sỹngười53
  6.4Thạc sỹngười174
  6.6Đại họcngười32
  7Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quyngười7.967
  7.1Nghiên cứu sinhngười33
  7.2Học viên cao họcngười474
  7.4Đại họcngười6792
  7.6Cao đẳngngười668
  8Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên%89,12
  9Tổng thu năm 2014tỷ đồng85,64
  9.1Từ ngân sách nhà nướctỷ đồng22,25
  9.2Từ học phí, lệ phítỷ đồng45,66
  9.3Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệtỷ đồng2,07
  9.4Từ nguồn kháctỷ đồng15,66
  Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) thì không tính trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa.

  Lưu ý:Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) thì không tính trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa.

  Xem chi tiết tại FILE đính kèm

  CÁC BIỂU MẪU

  1.Biểu mẫu 20Thông báo Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016
  2.Biểu mẫu 21Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016 
  3.Biểu mẫu 22Thông báo Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016
  4.Biểu mẫu 23Thông báo Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016
  5.Biểu mẫu 24Thông báo Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2015-2016
   6.Biểu mẫu Danh sách giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo
  7.Biểu tổng hợpMột số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here