Dự án RDVIET

0
105

Dự án: Hợp tác nghiên cứu về phát triển nông thôn bền vững

Dự án: Hợp tác nghiên cứu về phát triển nông thôn bền vững (RDVIET) 2004-2007

rdviet_logo.GIF

Địa chỉ: Trường đại học Nông Lâm.102 Phùng Hưng, TP Huế.

ĐT/fax. +84 (0)54.536056

Email: rdviet@vnn.vn; website: http://www.rdviet.net/

Tóm tắt

Dự án hợp tác nghiên cứu về Phát triển nông thôn bền vững ở Việt Nam (RDVIET) là một phần trong chương trình hợp tác nghiên cứu giữa chính phủ Việt Nam và Thụy Điển do Sida/SAREC (Thụy Điển) tài trợ giai đoạn 2004-2007. RDVIET được điều phối bởi bộ môn Phát triển Nông thôn và Đô thị của trường đại học Nông nghiệp Thụy Điển (SLU, TS Britta Ogle) và trường đại học Nông Lâm Huế (HUAF, TS Lê Đức Ngoan). Phía Việt Nam gồm 9 cơ quan tham gia: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nôi, Viện Chăn nuôi, Viện nghiên cứu Chiến lược và Chính sách nông nghiệp Hà Nội, Đại học Vinh, Đại học Nông Lâm Huế, Đại học NôngLâm TP Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ và Đại học An Giang. Dự án này phát triển trên cơ sở tiếp cận mới có sự tham của khoa học xã hội tự nhiên, phân tích hệ thống, quản lý nguồn lợi tự nhiên và phân tích sinh kế. Mụctiêu chính là phát huy hơn nữa kết quả nghiên cứu và khả năng giảng dạy sẵn có trong các cơ quan nghiên cứu để họ đủ năng lực thiết kế và triển khai các nghiên cứu đa ngành, tạo đà phát triển và góp phần xóa đói giảm nghèo ở vùng nông thôn. Để thực hiện được mục tiêu này, nhiều hoạt động đã và đang triển khai, bao gồm xây dựng mạng (website), tổ chức hội thảo hàng năm, triển khai các nghiên cứu đa ngành ở các cơ quan tham gia dự án và triển khai đào tạo và nâng cao năng lực. Các hệ đào tạo bao gồm cao học 2 năm, tiến sĩ và lớp học ngắn hạn. Dự kiến kết quả của giai đoạn đầu của dự án là xuất bản 20-30 tài liệu khoa học, các kỹ yếu hội thảo, bài báo khoa học, tài liệu tập huấn, 24 thạc sĩ và 4 tiến sĩ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here