Ban Giám hiệu

0
128

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐAI HỌC HUẾ

1. NGƯT. PGS. TS. Lê Văn An: Hiệu trưởng

· Điện thoại cơ quan: 02343.523292

· Email: levanan@huaf.edu.vn

– Quản lý, điều hành chung các lĩnh vực hoạt động và chiến lược phát triển của nhà trường.
– Trực tiếp theo dõi, phụ trách các công tác:
+ Tổ chức nhân sự;
+ Cơ sở vật chất, xây dựng và sửa chữa;
+ Kế hoạch tài chính.
– Chủ tài khoản của nhà trường.
– Trực tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, các chương trình, dự án …
– Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt tại Phòng Kế hoạch tài chính.

2. NGƯT. PGS. TS. Phùng Thăng Long: Phó Hiệu trưởng phụ trách nội chính

 • Điện thoại cơ quan: 02343.525371
 • Email: thanglong@huaf.edu.vn
 • Trực tiếp quản lý, theo dõi và phụ trách các công tác:
 • + Hành chính, văn phòng;
  + Chế độ chính sách;
  + Thanh tra, pháp chế;
  + Các quy định, quy chế nội bộ;
  + Thi đua – Khen thưởng;
  + Bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh, trật tự;
  + Y tế, vệ sinh môi trường;
  + Dân quân tự vệ;
  + Phòng chống thiên tai, cháy nổ, cứu nạn.
  – Ký các văn bản liên quan đến nhiệm vụ được phân công khi Hiệu trưởng ủy quyền.
  – Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.
  – Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt tại Phòng Tổ chức – Hành chính.
 • Lý lịch khoa học: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/163/

3. PGS.TS Lê Đình Phùng: Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế

Điện thoại cơ quan:

 • Email: phung.ledinh@huaf.edu.vn
 • Trực tiếp theo dõi, phụ trách các công tác:
  + Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ;
  + Các hoạt động hợp tác quốc tế;
  + Công nghệ thông tin; truyền thông, quảng bá, Web site;
  + Tạp chí KH&CN Nông nghiệp;
  + Sở hữu trí tuệ;
  + Hoạt động Khởi nghiệp và phát triển hợp tác;
  + Viện Nghiên cứu phát triển.
  – Ký các văn bản liên quan đến nhiệm vụ được phân công khi Hiệu trưởng ủy quyền.
  – Ký các hợp đồng, thanh lý hợp đồng, biên bản nghiệm thu hoạt động khoa học công nghệ các cấp, một số đề tài nghiên cứu khoa học và đề tài liên kết.
  – Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.
  – Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt tại Phòng Khoa học Công nghệ – Hợp tác Quốc tế (KHCN-HTQT).
 • Lý lịch khoa học: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/891/

4. PGS.TS Trần Thanh Đức: Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo

 • Điện thoại cơ quan: 02343 536591
 • Email: tranthanhduc@huaf.edu.vn
 • Trực tiếp quản lý, theo dõi và phụ trách các công tác:
  + Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo các cấp và các hệ đào tạo;
  + Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;
  + Công tác sinh viên;
  + Các hoạt động phong trào và các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, ĐTN, HSV, Hội CCB).
  – Ký các văn bản liên quan đến nhiệm vụ được phân công khi Hiệu trưởng ủy quyền.
  – Ký kinh phí hoạt động phong trào trong kế hoạch được giao.
  – Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.
  – Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt tại Phòng Đào tạo.
 • Lý lịch khoa học: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/846/
5. Phân công giải quyết công việc khi Hiệu trưởng đi vắng:
Trong Ban giám hiệu theo thứ tự sau:
– Phó Hiệu trưởng phụ trách Nội chính.
– Phó hiệu trưởng phụ trách Đào tạo.
– Phó hiệu trưởng phụ trách KHCN-HTQT.

Khi Ban giám hiệu đi vắng:
– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,
– Trường phòng Đào tạo đại học,
– Trưởng phòng KHCN-HTQT,
– Trưởng phòng Đào tạo sau đại học,
– Trưởng phòng Khảo thí & BĐCLGD,
– Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính,
– Trưởng phòng Cơ sở vật chất,
– Trưởng phòng Công tác sinh viên,
– Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Số Fax: 084.234.3524923
Địa chỉ: 102 Phùng Hưng – Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin trên được cập nhật theo Quyết định số 924/QĐ-ĐHNL về việc phân công nhiệm vụ của Ban giám hiệu ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Lê Văn An (đã ký).
Thông tin trên được cập nhật bổ sung theo Quyết định số 1044/QĐ-ĐHNL ngày 15 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Lê Văn An (đã ký)

Thông tin trên được cập nhật bổ sung theo Quyết định số 458/ QĐ-ĐHH và 459/ QĐ-ĐHH ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 5 =