Giới thiệu
Sứ mạng và mục tiêu phát triển  
Sơ lược lịch sử  
Chứng nhận kiểm định CLGD  
Cơ cấu tổ chức  
Công khai Trường Đại học  
Trang truyền thống  
Hoạt động đào tạo  
Nghiên cứu khoa học  
Hợp tác quốc tế  
Video clips  
   Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm - ĐHH (1967-2017)
  Trường ĐH Nông Lâm - ĐHH 50 năm hình thành và phát triển
        Các tổ chức
Đảng Bộ  
Hội đồng trường  
Ban giám hiệu  
Hội đồng Khoa học và Giáo dục  
Phòng chức năng  
Hội và Đoàn thể  
Các Khoa  
Viện và Trung Tâm  
        Đào tạo
Đào tạo ĐH theo tín chỉ  
Đào tạo ĐH theo niên chế  
Đào tạo Cao đẳng  
Đào tạo sau Đại học  
Đào tạo Hệ vừa học vừa làm
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Đại học và Cao đẳng
Danh sách SV tốt nghiệp  
        Khoa học & Công nghệ
Danh mục các NV KH&CN (2011-2016)  
Văn bản QL ĐT, DA cấp QG, cấp Bộ & cấp ĐHH  
Biểu mẫu QL NV KH&CN cấp QG  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp Bộ  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp ĐHH  
Quy trình QL và thực hiện ĐT các cấp  
Các Hiệp ước –Nghị định thư  
        Hợp tác quốc tế
Văn bản Hợp tác quốc tế  
Các dự án đã & đang thực hiện  
Danh mục các DA HTQT về KHCN  
        Lượt truy cập
 
IP của bạn: 23.22.240.119
 
        Liên kết website
 
Cơ cấu tổ chức
Trường ĐHNL Huế: Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 và lịch gặp mặt các ứng viên * [Thông tin tuyển sinh 2018]- Ngành Quản lý đất đai * [Thông tin tuyển sinh 2018] - Chuyên ngành Địa chính - Quản lý đô thị * [Thông tin tuyển sinh 2018] - Chuyên ngành Bất động sản * [Thông tin tuyển sinh 2018] - Chuyên ngành Trắc địa - Địa chính 
Hội đồng khoa học và Đào tạo
31.01.2010 17:33

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ,
NHIỆM KỲ 2014 – 2019
 
1. Ông Lê Văn An, PGS.TS, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Phùng Thăng Long, PGS.TS, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Ông Lê Văn Phước, TS, Khoa CNTY, Ủy viên thư ký Đào tạo;
4. Ông Phạm Hữu Tỵ, TS, Trưởng phòng KHCN & HTQT, Ủy viên thư ký KHCN;
5. Ông Lê Thanh Bồn, TS, Khoa Nông học, Ủy viên;
6. Ông Ngô Tùng Đức, TS, Trưởng phòng ĐT SĐH, Ủy viên
7. Ông Phạm Hồng Sơn, PGS. TS, Trưởng phòng KT và ĐBCL, Ủy viên;
8. Ông Đinh Vương Hùng, TS, Trưởng phòng TCHC, Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Xuân Bả, PGS.TS, Trưởng khoa CNTY, Ủy viên;
10. Ông Đặng Thái Dương, PGS.TS, Trưởng khoa LN, Ủy viên;
11. Ông Trần Đăng Hòa, PGS.TS, Trưởng khoa NH, Ủy viên;
12. Ông Nguyễn Hữu Ngữ, PGS.TS, Trưởng khoa TNĐ và MTNN, Ủy viên;
13. Ông Nguyễn Viết Tuân, TS, Trưởng khoa KN và PTNT, Ủy viên;
14. Ông Nguyễn Văn Toản, TS, Trưởng khoa CKCN, Ủy viên;
15. Ông Lê Văn Dân, TS, Trưởng khoa TS, Ủy viên;
16. Ông Trần Văn Minh, GS.TS, Khoa Nông học, Ủy viên;
17. Ông Nguyễn Minh Hiếu, PGS.TS, Khoa Nông học, Ủy viên;
18. Ông Nguyễn Đăng Nhật, ThS, Khoa Cơ Bản
Ủy viên.
 Danh sách này gồm có 18 thành viên./.


DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ,
NHIỆM KỲ 2014 – 2019

 
1. Ông Lê Văn An, PGS.TS, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Phùng Thăng Long, PGS.TS, Phó Hiệu trưởng: Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Ông Lê Văn Phước, TS, Khoa CNTY
Ủy viên thư ký Đào tạo;
4. Ông Phạm Hữu Tỵ, TS, Trưởng phòng KHCN & HTQT, Ủy viên thư ký KHCN;
5. Ông Lê Thanh Bồn, TS, Khoa Nông học, Ủy viên;
6. Ông Ngô Tùng Đức, TS, Trưởng phòng ĐT SĐH, Ủy viên.
Danh sách này gồm 06 thành viên ./.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CÁC KHOA
NHIỆM KỲ 2014 - 2019


I. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Khuyến nông & Phát triển nông thôn
 
1. Ông Nguyễn Viết Tuân, TS, Chủ tịch;
2. Bà Lê Thị Hoa Sen, TS, Thư ký KH&CN
3. Ông Nguyễn Trọng Dũng, TS, Thư ký Đào tạo;
4. Ông Trương Văn Tuyển, PGS.TS, Ủy viên;
5. Bà Hoàng Thị Hồng Quế, ThS, Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Thiện Tâm, ThS, Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Ngọc Truyền, ThS, Ủy viên;
8. Ông Hoàng Mạnh Quân, PGS.TS, Ủy viên;
9. Ông Trương Quang Hoàng, TS, Ủy viên.
Danh sách này có 09 thành viên./.
II. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
 Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp

1. Ông Nguyễn Hữu Ngữ, PGS.TS, Chủ tịch;
2. Ông Trần Trọng Tấn,ThS, Thư ký;
3. Bà Nguyễn Hoàng Khánh Linh, TS, Ủy viên;
4. Ông Phạm Hữu Tỵ, TS, Ủy viên;
5. Ông Huỳnh Văn Chương, PGS.TS, Ủy viên;
6. Ông Hồ Kiệt, PGS.TS, Ủy viên;
7. Ông Lê Thanh Bồn, TS, Ủy viên;
8. Ông Trần Thanh Đức, TS, Ủy viên;
9. Ông Trần Văn Nguyện, ThS, Ủy viên;
10. Bà Trần Thị Phượng, ThS, Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Văn Bình, ThS, Ủy viên.
Danh sách này có 11 thành viên./.
III. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Cơ khí công nghệ

1. Ông Nguyễn Văn Toản, TS, Chủ tịch;
2. Ông Nguyễn Quốc Sinh, ThS, Thư ký;
3. Ông Phạm Việt Hùng, TS, Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Văn Huế, TS, Ủy viên;
5. Ông Đinh Vương Hùng, TS, Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Thanh Long, ThS, Ủy viên;
7. Bà Đỗ Thị Bích Thủy, PGS.TS, Ủy viên;
8. Ông Lê Thanh Long, ThS, Ủy viên;
9. Bà Nguyễn Hiền Trang, TS, Ủy viên;
10. Ông Khương Anh Sơn, TS, Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Tiến Long, TS, Ủy viên;
12. Ông Đỗ Minh Cường, TS, Ủy viên;
13. Ông Nguyễn Đức Chung, TS, Ủy viên;
14. Ông Nguyễn Quang Lịch, TS, Ủy viên;
15. Ông Võ Quốc Bảo, ThS, Ủy viên.
Danh sách này có 15 thành viên./.
IV. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Lâm Nghiệp
1. Ông Đặng Thái Dương, PGS.TS Chủ tịch;
2. Ông Hoàng Văn Dưỡng, TS, Thư ký;
3. Ông Hoàng Huy Tuấn, TS Ủy viên;
4. Ông Trần Nam Thắng, TS, Ủy viên;
5. Ông Lê Quang Vĩnh, TS, Ủy viên;
6. Ông Trần Minh Đức, TS, Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Văn Lợi, PGS.TS, Ủy viên;
8. Ông Phạm Cường, ThS, Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Đăng Niêm, ThS, Ủy viên;
10. Bà Ngô Thị Phương Anh, ThS, Ủy viên;
11. Ông Dương Viết Tình, PGS.TS, Ủy viên;
12. Ông Hồ Thanh Hà, TS, Ủy viên;
13. Ông Huỳnh Văn Chương, PGS.TS, Ủy viên;
14. Ông Ngô Tùng Đức, TS, Ủy viên.
Danh sách này có 14 thành viên./.
V. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO,
Khoa Chăn nuôi - Thú y

1. Ông Nguyễn Xuân Bả, PGS.TS, Chủ tịch;
2. Bà Trần Thị Thu Hồng, PGS.TS, Thư ký;
3. Ông Phan Vũ Hải, TS, Ủy viên;
4. Bà Dư Thị Thanh Hằng, PGS.TS, Ủy viên;
5. Ông Trần Quang Vui, TS, Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Xuân Hòa, TS, Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Minh Hoàn, PGS.TS, Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Hữu Văn, PGS.TS, Ủy viên;
9. Ông Vũ Văn Hải, TS, Ủy viên;
10. Ông Nguyễn Đức Hưng, PGS.TS, Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Tiến Vởn, PGS.TS, Ủy viên;
12. Ông Lê Đình Phùng, PGS.TS, Ủy viên;
13. Ông Lê Đức Ngoan, GS.TS, Ủy viên;
14. Ông Đàm Văn Tiện, PGS.TS, Ủy viên;
15. Ông Trần Sáng Tạo, PGS.TS, Ủy viên.
Danh sách này có 15 thành viên./.
VI. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Thủy sản
1. Ông Lê Văn Dân, TS, Chủ tịch;
2. Ông Nguyễn Ngọc Phước, TS, Thư ký;
3. Bà Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, TS, Ủy viên;
4. Ông Tôn Thất Chất, PGS.TS, Ủy viên;
5. Ông Ngô Hữu Toàn, TS, Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Phi Nam, ThS, Ủy viên;
7. Ông Mạc Như Bình, TS, Ủy viên;
8. Bà Trần Quang Khánh Vân, ThS, Ủy viên;
9. Ông Hà Nam Thắng, ThS, Ủy viên.
Danh sách này có 9 thành viên./.
VII. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Cơ bản

1. Ông Nguyễn Đăng Nhật, ThS, Chủ tịch;
2. Ông Hoàng Hữu Tình, ThS, Thư ký;
3. Bà Đặng Thị Thu Hiền, ThS, Ủy viên;
4. Bà Đinh Thị Thu Thanh, ThS, Ủy viên;
5. Ông Trần Bá Tịnh, TS, Ủy viên;
6. Bà Trần Thị Diệu Hiền, TS, Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Đức Hồng, ThS, Ủy viên;
8. Bà Trần Thị Thùy Hương, ThS, Ủy viên;
9. Ông Phạm Anh Tuấn, CN, Ủy viên.
Danh sách này có 09 thành viên./.
VIII. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Nông học

1. Ông Trần Đăng Hòa, PGS.TS, Chủ tịch;
2. Bà Trần Thị Thu Hà, PGS.TS, Phó chủ tịch;
3. Ông Trần Minh Quang, ThS, Thư ký;
4. Ông Lê Như Cương, TS, Ủy viên;
5. Ông Trần Văn Minh, GS.TS, Ủy viên;
6. Bà Phan Thị Phương Nhi, TS, Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Vĩnh Trường, PGS.TS, Ủy viên;
8. Ông Đỗ Đình Thục, ThS, Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Minh Hiếu, PGS.TS, Ủy viên;
10. Bà Hoàng Thị Thái Hòa, PGS.TS, Ủy viên;
11. Bà Trần Thị Lệ, PGS.TS, Ủy viên;
12. Bà Lê Thị Khánh, PGS.TS, Ủy viên;
13. Ông Nguyễn Hữu Hòa, ThS, Ủy viên;
14. Ông Nguyễn Đình Thi, TS, Ủy viên;
15. Bà Trương Thị Hồng Hải, PGS.TS, Ủy viên.
Danh sách này có 15 thành viên./.
Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Những bản tin khác:Lên đầu trang
        Tìm kiếm
 
 
        TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
   
        Phần mềm Quản lý giáo dục (UIIS)
 
 
        Liên kết nhanh
   
        Bài viết được quan tâm
 
10 sự kiện tiêu biểu của trường Đại học Nông Lâm Huế năm 2017
Trao đổi thông tin với Giáo sư Jean-Michel Baleynaud, trường ĐH Toulouse 3, Cộng Hòa Pháp
Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018
Trường ĐHNL Huế: 25 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng Viethope năm học 2017 - 2018
Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2018
Trường ĐHNL Huế: Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 và lịch gặp mặt các ứng viên
Thông báo liên kết tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 của trường ĐH Thủy lợi và trường ĐHNL, ĐHH
 
        Thư viện ảnh
 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Khoa học Công nghệ
TS Đinh Vương Hùng được trao Huân chương Lao động hạng 3
 
        Liên kết Website
 

 

 

 

 
        Liên kết website
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files
Bản quyền thuộc Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.
Địa chỉ 102 Phùng Hưng - Huế. Điện thoại: 0234.3522535 và 0234.3525049. Fax: 084.234.3524923. Email: admin@huaf.edu.vn
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.