Giới thiệu
Sứ mạng và mục tiêu phát triển  
Sơ lược lịch sử  
Chứng nhận kiểm định CLGD  
Cơ cấu tổ chức  
Công khai Trường Đại học  
Trang truyền thống  
Hoạt động đào tạo  
Nghiên cứu khoa học  
Hợp tác quốc tế  
Video clips  
   Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm - ĐHH (1967-2017)
  Trường ĐH Nông Lâm - ĐHH 50 năm hình thành và phát triển
        Các tổ chức
Đảng Bộ  
Hội đồng trường  
Ban giám hiệu  
Hội đồng Khoa học và Giáo dục  
Phòng chức năng  
Hội và Đoàn thể  
Các Khoa  
Viện và Trung Tâm  
        Đào tạo
Đào tạo ĐH theo tín chỉ  
Đào tạo ĐH theo niên chế  
Đào tạo Cao đẳng  
Đào tạo sau Đại học  
Đào tạo Hệ vừa học vừa làm
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Đại học và Cao đẳng
Danh sách SV tốt nghiệp  
        Khoa học & Công nghệ
Danh mục các NV KH&CN (2011-2016)  
Văn bản QL ĐT, DA cấp QG, cấp Bộ & cấp ĐHH  
Biểu mẫu QL NV KH&CN cấp QG  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp Bộ  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp ĐHH  
Quy trình QL và thực hiện ĐT các cấp  
Các Hiệp ước –Nghị định thư  
        Hợp tác quốc tế
Văn bản Hợp tác quốc tế  
Các dự án đã & đang thực hiện  
Danh mục các DA HTQT về KHCN  
        Lượt truy cập
 
IP của bạn: 23.22.240.119
 
        Liên kết website
 
Cơ cấu tổ chức
Trường ĐHNL Huế: Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 và lịch gặp mặt các ứng viên * [Thông tin tuyển sinh 2018]- Ngành Quản lý đất đai * [Thông tin tuyển sinh 2018] - Chuyên ngành Địa chính - Quản lý đô thị * [Thông tin tuyển sinh 2018] - Chuyên ngành Bất động sản * [Thông tin tuyển sinh 2018] - Chuyên ngành Trắc địa - Địa chính 
Đảng Bộ trường Đại học Nông Lâm
31.01.2010 17:30

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

NHIỆM KỲ 2015-2020

Điện thoại:+84(0)2343.528055

Tổng số Đảng viên hiện nay: 245 Đảng viên

Hộp thư liên lạc: 

                         - Đảng ủy: danguydhnl@huaf.edu.vn

                         - Thường vụ Đảng ủy: thuongvudunl@huaf.edu.vn 

                    - Các chi bộ: chibodhnl@huaf.edu.vn

1. Bí thư Đảng ủy:             Đ/c Lê Văn An 

2. Phó Bí thư Đảng ủy:    1. Đ/c Đinh Vương Hùng – PBT Thường trực

                                          

3. Ban Thường vụ Đảng ủy: 

                                            1. Đ/c Lê Văn An

                                            2. Đ/c Đinh Vương Hùng 

                                            3. Đ/c Phùng Thăng Long

                                            4. Đ/c Lê Trọng Thực

 4. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: 

                                         1. Đ/c Lê Trọng Thực         Chủ nhiệm UBKT  

                                         2. Đ/c Nguyễn Hữu Ngữ     Phó chủ nhiệm UBKT

                                         3. Đ/c Nguyễn Trọng Dũng  UV

                                         4. Đ/c Nguyễn Tiến Long     UV

                                         5. Đ/c Hoàng Thị Thái Hòa  UV

 5. Ban Tuyên huấn Đảng ủy: 

                                         1. Đ/c Lê Văn An                   Trưởng ban

                                         2. Đ/c Phùng Thăng Long     Phó trưởng ban

                                         3. Đ/c Dương Văn Thành      UV

                                         4. Đ/c Nguyễn Tiến Long     UV

                                         5. Đ/c Nguyễn Thúc Phúc     UV

                                         6. Đ/c Trần Võ Văn May      UV  

  6. Bản Tổ chức Đảng ủy: 

                                         1. Đ/c Đinh Vương Hùng     Trưởng ban

                                         2. Đ/c Lê Trọng Thực           Phó trưởng ban

                                         3. Đ/c Dương Văn Thành      UV

                                         4. Đ/c Nguyễn Văn Toản        UV

                                         5. Đ/c Trần Võ Văn May        UV  

   7. Ban Chuyên môn Đảng ủy: 

                                          

                                            1. Đ/c Phùng Thăng Long        Phó trưởng ban

                                            2. Đ/c Phạm Hữu Tỵ            UV

                                            3. Đ/c Ngô Tùng Đức               UV       

                                            4. Đ/c Trần Thanh Đức            UV

                                            5. Đ/c Trần Văn Quý               UV 

                                           6. Đ/c Nguyễn Thanh Long     UV

                                            7. Đ/c Nguyễn Xuân Bả           UV

                                            8. Đ/c Lê Văn Dân                   UV

                                           9. Đ/c Trần Đăng Hòa            UV

                                           10. Đ/c Đặng Thái Dương        UV

                                           11. Đ/c Nguyễn Văn Toản       UV

                                           12. Đ/c Nguyễn Hữu Ngữ        UV

                                           13. Đ/c Nguyễn Đăng Nhật        UV

                                           14. Đ/c Hoàng Thị Thái Hòa   UV

                                           15. Đ/c Nguyễn Viết Tuân      UV

Tổng số chi bộ: 18 chi bộ

            - Chi bộ Khoa Nông học

            - Chi bộ Khoa Chăn nuôi -Thú y

            - Chi bộ Khoa Lâm nghiệp

            - Chi bộ Khoa Cơ khí - Công nghệ

            - Chi bộ Khoa Cơ bản

            - Chi bộ Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

            - Chi bộ Khoa Thuỷ sản

            - Chi bộ Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn

            - Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính

            - Chi bộ Khoa học công nghệ

            - Chi bộ Sau đại học

            - Chi bộ Phòng Đào tạo đại học

            - Chi bộ Thanh tra - Pháp chế và Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD

            - Chi bộ Phòng Công tác sinh viên

            - Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện

            - Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính

            - Chi bộ Phòng Cơ sở vật chất

            - Chi bộ Viện Nghiên cứu phát triển

            - Chi bộ Công tác Sinh viên

         

Ban chấp hành Đảng bộ trường ĐHNL, khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020): 15 đồng chí

1. Đ/c Lê Văn An Bí thư
2. Đ/c Nguyễn Xuân Bả  
3. Đ/c Lê Văn Dân  
4. Đ/c Trần Thanh Đức  
5. Đ/c Đặng Thái Dương  
6. Đ/c Trần Đăng Hòa  
7. Đ/c Đinh Vương Hùng  
8. Đ/c Phùng Thăng Long  
9. Đ/c Nguyễn Hữu Ngữ  
10. Đ/c Trần Văn Quý  
11. Đ/c Dương Văn Thành  
12. Đ/c Lê Trọng Thực  
13. Đ/c Nguyễn Văn Toản  
14. Đ/c Nguyễn Viết Tuân  

Quá trình hình thành và phát triển

 40 năm qua kể từ ngày thành lập, Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm luôn xứng đáng là một Đảng bộ kiên cường về tư tưởng, vững mạnh về tổ chức, trong sạch về nội bộ, đoàn kết nhất trí, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thử thách, xứng đáng là hạt nhân chính trị, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Nhà trường.

Thời kỳ ở Hà Bắc (1967-1983):

Đảng bộ có gần 500 Đảng viên, sinh hoạt trong 22 chi bộ, trực thuộc Tỉnh ủy Hà Bắc. Đảng bộ đã qua 11 kỳ Đại hội với ý chí: Đoàn kết nhất trí, nỗ lực vượt bậc, tự lực tự cường, vượt lên khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"

Thời kỳ ở Huế (từ 1984 đến nay):  

Giai đoạn 1984-1994, Đảng bộ có trên 200 Đảng viên, sinh hoạt trong 15 chi bộ, trực thuộc Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Đảng bộ đã qua 3 kỳ Đại hội với phương hướng: Đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, tăng cường liên kết hợp tác, nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, đổi mới công tác quản lý Nhà trường, quyết tâm xây dựng Trường ngang tầm với nhiệm vụ mới, đủ sức giải quyết các yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ thiết thực và có hiệu quả cho sản xuất Nông Lâm nghiệp của các tỉnh miền Trung và Tây nguyên.

Giai đoạn 1995- đến nay, Đảng bộ có 204 Đảng viên, sinh hoạt trong 14 chi bộ, trực thuộc Đảng ủy Đại học Huế. Đảng bộ đã qua 5 kỳ Đại hội với khẩu hiệu: "Nêu cao truyền thống, phát huy nội lực, đẩy mạnh hợp tác, tiếp tục phát triển" và phương châm: "Đa dạng hóa, Dân chủ hóa, Xã hội hóa, Chuẩn hóa, Công khai hóa".

Danh sách các đồng chí Bí thư Đảng uỷ qua các thời kỳ:  

Thời kỳ ở Hà Bắc

- Từ năm 1967 đến 1977 :      Đồng chí Hoàng Sỹ Oánh

- Từ năm 1978 đến 1980 :      Đồng chí Vũ Văn Tụ

- Từ năm 1981 đến 1983 :      Đồng chí Vũ Miên

- Từ năm 1983 đến 1984 :      Đồng chí Trương Đích

Thời kỳ ở Huế

- Nhiệm kỳ I (1985- 1988)    : Đồng chí Nguyễn Thị Kinh

- Nhiệm kỳ II (1989- 1992)   : Đồng chí Võ Hùng

- Nhiệm kỳ III (1992- 1995)  : Đồng chí Phan Hoà

- Nhiệm kỳ IV (1995- 1998)  : Đồng chí Phan Hòa

- Nhiệm kỳ V (1998- 2000)   :  Đồng chí Trần Văn Minh

- Nhiệm kỳ VI (2000 - 2003)  : Đồng chí Phan Hòa

- Nhiệm kỳ VII (2003 - 2005) : Đồng chí Phan Hòa

- Nhiệm kỳ VIII (2005 - 2010): Đồng chí Trần Văn Minh

- Nhiệm kỳ IX (2010 – 2015):  Đồng chí Nguyễn Minh Hiếu

- Nhiệm kỳ X (2015 - 2020): Đồng chí Lê Văn An

Những phần thưởng cao quý

    - Cờ: "Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc10 năm liên tục 1967 - 1977" do Tỉnh uỷ Hà Bắc tặng

- Cờ: "Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc" năm 1992 do Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế tặng

- Cờ: "Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc" năm 1996 do Đảng uỷ Đại học Huế tặng

- Cờ: "Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc 5 năm liên tục 1997 - 2001”do Tỉnh uỷThừa Thiên Huế tặng.

- Cờ: "Đảng bộ trong sạch vững mạnh 10 năm liên tục 1996 - 2005" do Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế tặng.

Cập nhật lúc 16h19 ngày 23 tháng 5 năm 2017

LIC (Theo VP Đảng ủy)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
        Tìm kiếm
 
 
        TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
   
        Phần mềm Quản lý giáo dục (UIIS)
 
 
        Liên kết nhanh
   
        Bài viết được quan tâm
 
10 sự kiện tiêu biểu của trường Đại học Nông Lâm Huế năm 2017
Trao đổi thông tin với Giáo sư Jean-Michel Baleynaud, trường ĐH Toulouse 3, Cộng Hòa Pháp
Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018
Trường ĐHNL Huế: 25 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng Viethope năm học 2017 - 2018
Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2018
Trường ĐHNL Huế: Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 và lịch gặp mặt các ứng viên
Thông báo liên kết tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 của trường ĐH Thủy lợi và trường ĐHNL, ĐHH
 
        Thư viện ảnh
 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Khoa học Công nghệ
Tặng hoa chúc mừng
Giải nhất hội thi sáng tao kỹ thuật
Tặng hoa các NGND, NGƯT
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
 
        Liên kết Website
 

 

 

 

 
        Liên kết website
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files
Bản quyền thuộc Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.
Địa chỉ 102 Phùng Hưng - Huế. Điện thoại: 0234.3522535 và 0234.3525049. Fax: 084.234.3524923. Email: admin@huaf.edu.vn
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.