Giới thiệu
Sứ mạng và mục tiêu phát triển  
Sơ lược lịch sử  
Chứng nhận kiểm định CLGD  
Cơ cấu tổ chức  
Công khai Trường Đại học  
Trang truyền thống  
Hoạt động đào tạo  
Nghiên cứu khoa học  
Hợp tác quốc tế  
Video clips  
   Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm - ĐHH (1967-2017)
  Trường ĐH Nông Lâm - ĐHH 50 năm hình thành và phát triển
        Các tổ chức
Đảng Bộ  
Hội đồng trường  
Ban giám hiệu  
Hội đồng Khoa học và Giáo dục  
Phòng chức năng  
Hội và Đoàn thể  
Các Khoa  
Viện và Trung Tâm  
        Đào tạo
Đào tạo ĐH theo tín chỉ  
Đào tạo ĐH theo niên chế  
Đào tạo Cao đẳng  
Đào tạo sau Đại học  
Đào tạo Hệ vừa học vừa làm
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Đại học và Cao đẳng
Danh sách SV tốt nghiệp  
        Khoa học & Công nghệ
Danh mục các NV KH&CN (2011-2016)  
Văn bản QL ĐT, DA cấp QG, cấp Bộ & cấp ĐHH  
Biểu mẫu QL NV KH&CN cấp QG  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp Bộ  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp ĐHH  
Quy trình QL và thực hiện ĐT các cấp  
Các Hiệp ước –Nghị định thư  
        Hợp tác quốc tế
Văn bản Hợp tác quốc tế  
Các dự án đã & đang thực hiện  
Danh mục các DA HTQT về KHCN  
        Lượt truy cập
 
IP của bạn: 54.82.29.141
 
        Liên kết website
 
Đào tạo, tuyển sinh và du học
Trường ĐHNL Huế ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty TNHH MTV phát triển nông nghiệp Souk Houng Heang (SHH) * Thông báo kiểm tra bài thi học kỳ 1 (2017-2018) * Trường ĐHNL Huế: Lịch thi môn Ngoại ngữ, Tin học kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 * Nghiệm thu đề tài xây dựng mô hình cơ sở an toàn dịch bệnh lở mồm long móng và tai xanh tại tỉnh Hà Tĩnh * Trường ĐHNL Huế: Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 và lịch gặp mặt các ứng viên 
Kết quả sơ tuyển chương trình TTS tại Israel năm 2017
28.02.2017 07:59

Kết quả phỏng vấn SV tham gia chương trình TTS tại Israel của công ty OLECO ngày 21/02 vừa qua. Theo đó, có 75 SV tham gia PV, trong đó có 60 SV đã trúng tuyển chính thức chương trình và 15 SV dự phòng.

TT SƠ TUYỂN HỌ VÀ TÊN SINH NGÀY NĂM THỨ KHOA - NGÀNH HỌC TỈNH/TP
1 PHỎNG VẤN PHIÊN DỊCH NGUYỄN THỊ ÁI LINH 27.11.1993 5 CN THỰC PHẨM TT HUẾ
2 ĐẠT VÕ VĂN AN 10.12.1995 4 KH CÂY TRỒNG QUẢNG NAM
3 ĐẠT NGUYỄN HOÀNG ANH 21.10.1995 4 KH CÂY TRỒNG HÀ TĨNH
4 ĐẠT BÙI NHẬT TRÌNH 13.09.1996 3 CN THỰC PHẨM QUẢNG TRỊ
5 ĐẠT HỒ VĂN MINH ĐỨC 06.01.1996 3 CN THỰC PHẨM TT HUẾ
6 ĐẠT PHAN NGỌC SÁNG 30.09.1996 3 QLTNR QUẢNG TRỊ
7 ĐẠT NGUYỄN PHƯỚC CẢNH DƯƠNG 21.09.1996 3 KN&PTNT TT HUẾ
8 ĐẠT NGUYỄN NGỌC TUÂN 20.01.1995 4 LÂM NGHIỆP QUẢNG BÌNH
9 ĐẠT NGUYỄN VĂN AN 19.05.1996 3 LÂM NGHIỆP HÀ TĨNH
10 ĐẠT VÕ BÁ HOÀNG QUÝ 23.02.XXXX 3 THÚ Y QUẢNG BÌNH
11 ĐẠT TRẦN NGỌC TUẤN 26.01.1994 4 LÂM NGHIỆP QUẢNG BÌNH
12 ĐẠT NGUYỄN TRÍ BẢO 14.02.1995 4 LÂM NGHIỆP GIA LAI
13 ĐẠT PHAN ĐỨC SƠN 25.05.1995 4 LÂM NGHIỆP QUẢNG TRỊ
14 ĐẠT TRẦN BÁ DUY LONG 05.07.1996 3 KH CÂY TRỒNG TT HUẾ
15 ĐẠT LÊ NGỌC SƠN 09.09.1996 3 KH CÂY TRỒNG QUẢNG BÌNH
16 ĐẠT TÔN THẤT THẮNG 13.09.1996 3 CƠ KHÍ TT HUẾ
17 ĐẠT NGUYỄN HÀ THIỆN 29.11.1995 4 KH CÂY TRỒNG QUẢNG NAM
18 ĐẠT NGUYỄN XUÂN BÃY 03.07.1996 3 CNKT CƠ KHÍ QUẢNG TRỊ
19 ĐẠT TRỊNH NGỌC LONG 02.09.1995 4 NÔNG HỌC QUẢNG NAM
20 ĐẠT ĐỖ NHẬT MINH 02.11.1994 5 CN THỰC PHẨM QUẢNG BÌNH
21 ĐẠT VÕ VĂN ĐỨC 10.12.1996 3 THÚ Y QUẢNG NAM
22 ĐẠT PHAN TUẤN TRUNG 02.08.1995 3 QLTNR HÀ TĨNH
23 ĐẠT NGUYỄN VĂN TÚ 01.01.1996 3 CN THỰC PHẨM QUẢNG BÌNH
24 ĐẠT TRẦN THÀNH LUÂN 01.02.1996 3 CN THỰC PHẨM QUẢNG NAM
25 ĐẠT PHAN THANH DŨNG 02.03.1996 3 CƠ KHÍ TT HUẾ
26 ĐẠT NGUYỄN TIẾN THÀNH 15.01.1995   KH CÂY TRỒNG HÀ TĨNH
27 ĐẠT PHẠM HỒNG QUÂN 09.06.1996 3 CƠ KHÍ QUẢNG NAM
28 ĐẠT VÕ VĂN NHUẬN 10.03.1995 3 CƠ KHÍ TT HUẾ
29 ĐẠT NGUYỄN THÀNH LUÂN 29.08.1996 3 CƠ KHÍ TT HUẾ
30 ĐẠT PHAN PHƯỚC NAM 11.09.1996 3 CƠ KHÍ TT HUẾ
31 ĐẠT ĐẶNG QUANG TRUNG 29.05.1996 3 CƠ KHÍ TT HUẾ
32 ĐẠT LÊ NGỌC NAM 09.01.1996 3 QLTNR QUẢNG NGÃI
33 ĐẠT PHẠM VĂN DŨNG 01.05.1996 3 QLTNR QUẢNG BÌNH
34 ĐẠT HOÀNG BÁ VẬN 09.07.1995 4 NÔNG HỌC TT HUẾ
35 ĐẠT TRẦN QUỐC VIỆT 24.10.1996 3 CƠ KHÍ QUẢNG BÌNH
36 ĐẠT PHẠM CÔNG TÀI 30.10.1995 3 CƠ KHÍ TT HUẾ
37 ĐẠT PHẠM PHÚ TÂM 02.06.1995 3 CƠ KHÍ QUẢNG NAM
38 ĐẠT VÕ THANH Ý 20.11.1995 4 KH CÂY TRỒNG QUẢNG NAM
39 ĐẠT PHẠM HỒNG TUẤN ANH 29.12.1995 4 NÔNG HỌC QUẢNG NAM
40 ĐẠT LÊ TẤN ĐẠT 26.09.1996 3 KN&PTNT QUẢNG TRỊ
41 ĐẠT NGUYỄN VĂN ĐỨC 07.01.1995 4 NÔNG HỌC QUẢNG TRỊ
42 ĐẠT HOÀNG THẢO NGUYÊN 15.07.1996 3 CN THỰC PHẨM HÀ TĨNH
43 ĐẠT TRỊNH THẾ NAM 13.02.1995 3 QLTNR QUẢNG NAM
44 ĐẠT TRỊNH NGỌC LINH 25.11.1994 4 CƠ KHÍ TT HUẾ
45 ĐẠT DƯƠNG PHI HÙNG 06.06.1995   BVTV NGHỆ AN
46 ĐẠT NGUYỄN THỊ TÚ ANH 10.02.1994 5 CN THỰC PHẨM NGHỆ AN
47 ĐẠT LÊ THANH TÂM 19.02.1996 3 CN THỰC PHẨM TT HUẾ
48 ĐẠT TRẦN THỊ THANH 10.06.1994 4 NÔNG HỌC NGHỆ AN
49 ĐẠT PHAN THỊ TRANG 09.02.1994 5 CN THỰC PHẨM HÀ TĨNH
50 ĐẠT TRẦN THỊ THÙY LINH 15.04.1994 5 CN THỰC PHẨM QUẢNG BÌNH
51 ĐẠT VÕ THỊ THANH TỊNH 01.12.1996 3 CN THỰC PHẨM QUẢNG NAM
52 ĐẠT MAI THỊ MẾN 08.08.1996 3 QLTNR QUẢNG NAM
53 ĐẠT NGÔ THỊ LOAN 14.08.1996 3 QLTNR KON TUM
54 ĐẠT NGUYỄN THỊ HOA 03.05.1995 4 CN THỰC PHẨM QUẢNG BÌNH
55 ĐẠT LÊ THỊ THANH PHƯƠNG 20.10.1996 3 KN&PTNT TT HUẾ
56 ĐẠT NGÔ A KHƯƠNG 22.01.1996 3 THÚ Y BÌNH ĐỊNH
57 ĐẠT ĐOÀN THỊ THU HÒA 01.06.1996 3 THÚ Y QUẢNG NAM
58 ĐẠT NGUYỄN THỊ MỸ TRANG 21.06.1996 3 KN&PTNT QUẢNG NAM
59 ĐẠT BÙI THỊ THU THẢO 16.02.1994 5 THÚ Y GIA LAI
60 ĐẠT TRẦN THỊ HOÀI MƠ 04.06.1995 4 NÔNG HỌC QUẢNG TRỊ
61 DỰ BỊ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 02.01.1996 3 CN THỰC PHẨM QUẢNG TRỊ
62 DỰ BỊ TÔN NỮ THỊ HÀ 04.11.1995 4 CN THỰC PHẨM TT HUẾ
63 DỰ BỊ TRẦN THỊ THƯ 26.04.1995 4 NÔNG HỌC HÀ TĨNH
64 DỰ BỊ ĐẶNG THỊ HẰNG 06.04.1995 3 CN THỰC PHẨM TT HUẾ
65 DỰ BỊ PHẠM THỊ QUYÊN 09.12.1995 3 CN THỰC PHẨM HÀ TĨNH
66 DỰ BỊ TRẦN THỊ THẢO 02.06.1995 3 CN THỰC PHẨM NGHỆ AN
67 DỰ BỊ HOÀNG THỊ NGA 02.05.1994 5 CN THỰC PHẨM HÀ TĨNH
68 DỰ BỊ NGUYỄN THỊ HIỀN 22.11.1995 5 NÔNG HỌC QUẢNG BÌNH
69 DỰ BỊ NGUYỄN THỊ GIANG 15.06.1996 3 CN THỰC PHẨM HÀ TĨNH
70 DỰ BỊ VÕ THỊ NHƯ 09.09.1996 3 CN THỰC PHẨM HÀ TĨNH
71 DỰ BỊ NGUYỄN THỊ THÙY NHI 06.06.1995 3 NÔNG HỌC QUẢNG BÌNH
72 DỰ BỊ BÙI THỊ YẾN 13.03.1996 3 KN&PTNT TT HUẾ
73 DỰ BỊ ĐẬU THỊ PHƯƠNG 22.12.1997 2 THÚ Y NGHỆ AN
74 DỰ BỊ ĐINH THỊ HOÀI THƯƠNG 23.09.1995 4 NÔNG HỌC QUẢNG TRỊ
75 DỰ BỊ NGUYỄN THỊ GIANG 01.08.1996 3 CN THỰC PHẨM NGHỆ AN


GT (Theo Phòng CTSV)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Những bản tin khác:Lên đầu trang
        Tìm kiếm
 
 
        TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
   
        Phần mềm Quản lý giáo dục (UIIS)
 
 
        Liên kết nhanh
   
        Bài viết được quan tâm
 
10 sự kiện tiêu biểu của trường Đại học Nông Lâm Huế năm 2017
Trao đổi thông tin với Giáo sư Jean-Michel Baleynaud, trường ĐH Toulouse 3, Cộng Hòa Pháp
Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018
Trường ĐHNL Huế: 25 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng Viethope năm học 2017 - 2018
Trường ĐHNL Huế: Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 và lịch gặp mặt các ứng viên
Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2018
Thông báo liên kết tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 của trường ĐH Thủy lợi và trường ĐHNL, ĐHH
 
        Thư viện ảnh
 
Tặng hoa chúc mừng
Ngày hội việc làm năm 2015
Khoa học Công nghệ
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
 
        Liên kết Website
 

 

 

 

 
        Liên kết website
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files
Bản quyền thuộc Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.
Địa chỉ 102 Phùng Hưng - Huế. Điện thoại: 0234.3522535 và 0234.3525049. Fax: 084.234.3524923. Email: admin@huaf.edu.vn
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.