Giới thiệu
Sứ mạng và mục tiêu phát triển  
Sơ lược lịch sử  
Chứng nhận kiểm định CLGD  
Cơ cấu tổ chức  
Công khai Trường Đại học  
Trang truyền thống  
Hoạt động đào tạo  
Nghiên cứu khoa học  
Hợp tác quốc tế  
Video clips  
   Thông điệp đầu năm 2018 và 10 sự kiện tiêu biểu năm 2017
  Trường ĐH Nông Lâm - ĐHH 50 năm hình thành và phát triển
        Các tổ chức
Đảng Bộ  
Hội đồng trường  
Ban giám hiệu  
Hội đồng Khoa học và Giáo dục  
Phòng chức năng  
Hội và Đoàn thể  
Các Khoa  
Viện và Trung Tâm  
        Đào tạo
Đào tạo ĐH theo tín chỉ  
Đào tạo ĐH theo niên chế  
Đào tạo Cao đẳng  
Đào tạo sau Đại học  
Đào tạo Hệ vừa học vừa làm
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Đại học và Cao đẳng
Danh sách SV tốt nghiệp  
        Khoa học & Công nghệ
Danh mục các NV KH&CN (2011-2016)  
Văn bản QL ĐT, DA cấp QG, cấp Bộ & cấp ĐHH  
Biểu mẫu QL NV KH&CN cấp QG  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp Bộ  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp ĐHH  
Quy trình QL và thực hiện ĐT các cấp  
Các Hiệp ước –Nghị định thư  
        Hợp tác quốc tế
Văn bản Hợp tác quốc tế  
Các dự án đã & đang thực hiện  
Danh mục các DA HTQT về KHCN  
        Lượt truy cập
 
IP của bạn: 54.167.62.170
 
        Liên kết website
 
Đoàn TN và SV
Trải nghiệm nghề xuyên tết * Xe về quê Tết: Chuyến xe miền Trung - Ấm lòng quê Tết * Hội nghị hiệp thương Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm (nhiệm kỳ 2015-2018) * Thông điệp Hiệu trưởng đầu năm 2018 và 10 sự kiện tiêu biểu năm 2017 * Trường ĐHNL Huế: Kết quả thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 
Thông báo Xét tặng Giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2016 và danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2016
22.12.2016 10:17

Căn cứ hướng dẫn của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, BTK Hội sinh viên Đại học Huế và kết luận tại buổi họp Ban chấp hành Hội sinh viên ĐH Nông Lâm – Huế về việc xét tặng Giải thưởng "Sao tháng Giêng" và danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" năm 2016, Ban thư ký Hội sinh viên Đại học Nông Lâm Huế đề nghị các đơn vị xét giới thiệu sinh viên nhận Giải thưởng "Sao tháng Giêng" và danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" năm 2016, cụ thể như sau:

I. VỀ TIÊU CHUẨN

1. Đối với giải thưởng "Sao tháng Giêng"

* Về học tập:

- Có điểm trung bình chung học tập của năm học 2015 - 2016 đạt từ 3,0 trở lên ưu tiên đối với sinh viên dân tộc thiểu số đạt điểm trung bình chung học tập từ 2,8 trở lên.

- Đạt điểm rèn luyện từ 90 điểm trở lên.

* Về hoạt động Đoàn, Hội: Có ít nhất 02 năm tham gia công tác Đoàn, Hội; đang giữ chức vụ từ Bí thư chi đoàn, chi Hội trưởng sinh viên trở lên. Có đóng góp xuất sắc trong công tác Hội Sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên.

* Trường hợp đặc biệt: Sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc như: có thành tích dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội; dũng cảm bảo vệ, cứu người, tài sản của công dân, của Nhà nước... hoặc có nỗ lực cố gắng đặc biệt trên các lĩnh vực, trong điều kiện hoàn cảnh đặc biệt được đề nghị xem xét trao Giải thưởng.

2. Đối với danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"

2.1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt

- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.

2.2 Tiêu chuẩn học tập tốt

- Điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 2,8 (đối với sinh viên năm 3-4-5) và 2,6 (đối với sinh viên năm 1-2) trở lên

2.3. Tiêu chuẩn thể lực tốt:

Sinh viên đạt ít nhất 1 trong 3 tiêu chí sau:

- Tham gia tích cực các hoạt động thể thao phong trào từ cấp LCĐ Khoa trở lên.

- Tham gia các CLB – Đội – Nhóm thể thao trong nhà trường.

- Sinh viên tham gia ngày hội Sinh viên khỏe các cấp.

2.4. Tiêu chuẩn tình nguyện tốt

- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 ngày hiến máu tình nguyện, 1 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn)

2.5. Tiêu chuẩn hội nhập tốt

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 (đối với sinh viên năm 3-4-5), A1 ( sinh viên năm 1-2) hoặc tương đương trở lên; hoặc tham gia và đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi Ngoại ngữ từ cấp trường. Tham gia các chuơng trình tình nguyện, trao đổi với các truờng ĐH nước ngoài.

- Hoàn thành các khóa đào tạo kỹ năng thực hành xã hội hoặc được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học.

3. Danh hiệu Tập thể sinh viên 5 tốt

3.1. Đối tượng

- Danh hiệu áp dụng đối với liên chi hội, chi hội.

3.2. Tiêu chuẩn

- 100% sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

II. SỐ LƯỢNG

1. Đối với giải thưởng "Sao tháng Giêng": 10

2. Đối với Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"

Tất cả sinh viên đạt tiêu chuẩn xét chọn đều được đề nghị xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Truờng, không hạn chế số lượng.

3. Đối với Danh hiệu Tập thể sinh viên 5 tốt

Tất cả chi hội đạt tiêu chuẩn xét chọn đều được đề nghị xét trao danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp trường, không hạn chế số lượng.

III. HỒ SƠ KHEN THƯỞNG

 1. Đối với giải thưởng"Sao tháng Giêng"

- 02 bản báo cáo thành tích cá nhân, trong đó nêu rõ thành tích học tập, những đóng góp, thành tích trong công tác Hội sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên, hoàn cảnh bản thân của sinh viên, báo cáo thành tích có xác nhận của LCĐ Khoa.

2. Đối với Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"

- Trích ngang thành tích: bảng điểm, bản photo các loại văn bằng, bằng khen, giấy chứng nhận có xác nhận của LCĐ Khoa.

3. Đối với Danh hiệu Tập thể sinh viên 5 tốt

- Trích ngang thành tích của tập thểcó xác nhận của LCĐ.

- Các hình ảnh trong học tập, hoạt động (nếu có)

Các hồ sơ đựng trong 1 phong bì cứng , ghi rõ danh hiệu tham gia xét.

Hồ sơ gửi về VP Hội sinh viên Đại học Nông Lâm Huế trước ngày 05/01/2017.

Vui lòng tải các mẫu đơn tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/T12-CV-DHNL-HSV-450GT (Theo Lê Chí Hùng Cường)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Những bản tin khác:Lên đầu trang
        Tìm kiếm
 
 
        TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
   
        Phần mềm Quản lý giáo dục (UIIS)
 
 
        Liên kết nhanh
   
        Bài viết được quan tâm
 
Xe về quê Tết: Chuyến xe miền Trung - Ấm lòng quê Tết
Hội nghị hiệp thương Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm (nhiệm kỳ 2015-2018)
Kết quả thi môn Ngoại ngữ, Tin học và Lịch thi môn kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017
Trường ĐHNL Huế ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty TNHH MTV phát triển nông nghiệp Souk Houng Heang (SHH)
Thông điệp Hiệu trưởng đầu năm 2018 và 10 sự kiện tiêu biểu năm 2017
Thông báo kiểm tra bài thi học kỳ 1 (2017-2018)
Trường ĐHNL Huế: Kết quả thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017
 
        Thư viện ảnh
 
Ngày hội việc làm năm 2015
Khoa học Công nghệ
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày hội việc làm năm 2015
Giải nhất hội thi sáng tao kỹ thuật
Khoa học Công nghệ
 
        Liên kết Website
 

 

 

 

 
        Liên kết website
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files
Bản quyền thuộc Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.
Địa chỉ 102 Phùng Hưng - Huế. Điện thoại: 0234.3522535 và 0234.3525049. Fax: 084.234.3524923. Email: admin@huaf.edu.vn
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.