Giới thiệu
Sứ mạng và mục tiêu phát triển  
Sơ lược lịch sử  
Chứng nhận kiểm định CLGD  
Cơ cấu tổ chức  
Công khai Trường Đại học  
Trang truyền thống  
Hoạt động đào tạo  
Nghiên cứu khoa học  
Hợp tác quốc tế  
Video clips  
   Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm - ĐHH (1967-2017)
  Trường ĐH Nông Lâm - ĐHH 50 năm hình thành và phát triển
        Các tổ chức
Đảng Bộ  
Hội đồng trường  
Ban giám hiệu  
Hội đồng Khoa học và Giáo dục  
Phòng chức năng  
Hội và Đoàn thể  
Các Khoa  
Viện và Trung Tâm  
        Đào tạo
Đào tạo ĐH theo tín chỉ  
Đào tạo ĐH theo niên chế  
Đào tạo Cao đẳng  
Đào tạo sau Đại học  
Đào tạo Hệ vừa học vừa làm
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Đại học và Cao đẳng
Danh sách SV tốt nghiệp  
        Khoa học & Công nghệ
Danh mục các NV KH&CN (2011-2016)  
Văn bản QL ĐT, DA cấp QG, cấp Bộ & cấp ĐHH  
Biểu mẫu QL NV KH&CN cấp QG  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp Bộ  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp ĐHH  
Quy trình QL và thực hiện ĐT các cấp  
Các Hiệp ước –Nghị định thư  
        Hợp tác quốc tế
Văn bản Hợp tác quốc tế  
Các dự án đã & đang thực hiện  
Danh mục các DA HTQT về KHCN  
        Lượt truy cập
 
IP của bạn: 54.90.159.192
 
        Liên kết website
 
Kết quả nghiên cứu khoa học
Hội thảo "Phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để quản lý rủi ro lũ lụt nhằm phát triển đô thị theo hướng thích ứng và bền vững ở miền trung Việt Nam" * Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lê Công Nam * Chia sẻ thông tin và định hướng hợp tác với trường ĐH Chubu, Nhật Bản * Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Võ Văn Hưng * Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2017 
Công bố kết quả nghiên cứu đề tài: Xây dựng bản đồ cấp năng suất cho rừng keo lai tại Thừa Thiên Huế
18.08.2014 10:26

Nghiên cứu sinh: Hồ Thanh Hà.
Chuyên ngành:Điều tra và Quy hoạch rừng
Mã số: 62.62.02.08
Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Vũ Tiến Hinh
Cơ sở đào tạo: Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS)

Nội dung trích yếu của Luận án

1. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu:

Mục tiêu chung: Xây dựng được mô hình dự báo năng suất và lập bản đồ cấp năng suất góp phần phát triển bền vững diện tích rừng Keo lai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu cụ thể: i). Đánh giá được hiện trạng và cơ sở cho phát triển rừng trồng Keo lai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ii). Xác định được một số nhân tố ảnh hưởng đến năng suất rừng Keo lai trên địa bàn.. iii). Xây dựng được mô hình tương quan dự báo năng suất rừng Keo lai và thể hiện dưới dạng bản đồ cấp năng suất.

Đối tượng nghiên cứu: Các lâm phần Keo lai trồng thuần loài, đều tuổi và được khai thác tại tuổi 6. Rừng được trồng bằng cây con có bầu theo phương pháp giâm hom, rừng chưa qua tỉa thưa.

2. Nội dung nghiên cứu chính:

- Đánh giá hiện trạng công tác trồng rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2000- 2010

-  Xây dựng mô hình dự báo năng suất rừng Keo lai tại tỉnh Thừa Thiên Huế

- Xây dựng bản đồ cấp năng suất cho rừng trồng Keo lai tại tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Phương pháp nghiên cứu:

- Sử dụng phương pháp phân tích hệ số đường ảnh hưởng để phân tích và đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến năng suất. 

- Sử dụng phân tích tương quan tuyến tính đa biến để xây dựng mô hình dự báo sản lượng rừng Keo lai với các nhân tố định tính có thể là biến mã hóa hoặc biến giả (biến Dummy) với 4 dạng chính: 

Dạng 1: Độ dốc và độ cao là biến định lượng, các biến định tính sẽ sử dụng biến Dummy

Dạng 2: Tất cả các nhân tố sử dụng đều là biến Dummy

Dạng 3: Độ dốc và độ cao là biến định lượng còn các nhân tố định tính khác được mã hóa

Dạng 4: Tất cả các biến sử dụng dưới dạng mã hóa

- Sử dụng công nghệ GIS để chồng ghép các lớp bản đồ chuyên đề, tạo được bản đồ thành quả về năng suất rừng Keo lai trồng quảng canh và thâm canh tại Thừa Thiên Huế. 

4. Các kết quả nghiên cứu chính (những điểm mới)

  • Đã sử dụng phương pháp phân tích hệ số đường ảnh hưởng để phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến năng suất rừng trồng Keo lai tuổi 6 tại Thừa Thiên Huế. Các nhân tố nghiên cứu gồm phương thức trồng, độ dày tầng đất, thành phần cơ giới đất, loại đất, độ dốc, độ cao, nhiệt độ trung bình năm, tổng lượng mưa hàng năm đều có ảnh hưởng đến năng suất rừng Keo lai trên địa bàn Thừa Thiên Huế
  • Đã sử dụng biến Dummy (biến giả) trong tương quan hồi qui đa biến để dự báo năng suất rừng Keo lai tuổi 6 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, với phương trình dự báo năng suất là:
  • Năng suất = 54,040 + 21,123(Thâm canh)+ 9,194 (độ dày trên 100 Cm) -14,230(Độ dày nhỏ hơn 30Cm) - 27,621 (Đất xói mòn trơ sỏi đá) - 0,322 (Độ dốc) - 0,022(Độ cao) - 2,884(Đất thịt nhẹ)  - 4,539 (Độ dày từ 30 đến 50 Cm) + 3,518(Lương mưa 3700 đến 4000mm)  - 8,989(Nhiệt độ trên 24 độ C) - 6,649(Nhiệt độ từ 23 đến 24 độ C)
  • Đã kết hợp giữa mô hình dự báo năng suất với phương pháp chồng ghép bản đồ trong công nghệ GIS để xây dựng bản đồ dự báo cấp năng suất cho rừng Keo lai tuổi 6 trồng quảng canh và trồng thâm canh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng sản lượng hàng năm có thể khai thác khi trồng quảng canh là 1,2 triệu tấn và là 1,8 triệu tấn nếu rừng được trồng thâm canh.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Ý nghĩa khoa học:

Góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học cho dự báo năng suất rừng nhằm phát triển bền vững diện tích rừng trồng Keo lai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Góp phần ứng dụng khoa học sản lượng rừng với công nghệ GIS vào việc thể hiện cấp năng suất rừng dưới dạng các bản đồ số hóa.

Bước đầu sử dụng biến giả (biến Dummy) cho các nhân tố định tính trong tương quan hồi qui đa biến để dự báo năng suất rừng trồng.

Ý nghĩa thực tiễn:

Xây dựng và thể hiện năng suất rừng Keo lai dưới dạng bản đồ số tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, định hướng phát triển bền vững rừng trồng Keo lai trên địa bàn nghiên cứu, cũng như cho người dân khi sử dụng..


Hồ Thanh HàGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Những bản tin khác:Lên đầu trang
        Tìm kiếm
 
 
        TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
   
        Phần mềm Quản lý giáo dục (UIIS)
 
 
        Liên kết nhanh
   
        Bài viết được quan tâm
 
Nhiều cơ hội cho SV trường ĐHNL Huế sang học tập và làm việc tại Nhật Bản
Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2017-2018
Trường ĐHNL Huế có thêm 01 NGND và 02 NGƯT được Chủ tịch nước phong tặng nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động đào tạo gắn kết với doanh nghiệp “Từ đào tạo đến tuyển dụng”
NGND.GS.TSKH Nguyễn Lân Dũng: “Hãy bắt đầu bằng sự quyết tâm!”
Tổng kết công tác của năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2017-2018 của Hội đồng trường ĐHNL Huế
Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Toàn Phú thông báo tuyển dụng
 
        Thư viện ảnh
 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Khoa học Công nghệ
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày hội việc làm năm 2015
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
 
        Liên kết Website
 

 

 

 

 
        Liên kết website
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files
Bản quyền thuộc Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.
Địa chỉ 102 Phùng Hưng - Huế. Điện thoại: 0234.3522535 và 0234.3525049. Fax: 084.234.3524923. Email: admin@huaf.edu.vn
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.