Giới thiệu
Sứ mạng và mục tiêu phát triển  
Sơ lược lịch sử  
Chứng nhận kiểm định CLGD  
Cơ cấu tổ chức  
Công khai Trường Đại học  
Trang truyền thống  
Hoạt động đào tạo  
Nghiên cứu khoa học  
Hợp tác quốc tế  
Video clips  
   Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm - ĐHH (1967-2017)
  Trường ĐH Nông Lâm - ĐHH 50 năm hình thành và phát triển
        Các tổ chức
Đảng Bộ  
Hội đồng trường  
Ban giám hiệu  
Hội đồng Khoa học và Giáo dục  
Phòng chức năng  
Hội và Đoàn thể  
Các Khoa  
Viện và Trung Tâm  
        Đào tạo
Đào tạo ĐH theo tín chỉ  
Đào tạo ĐH theo niên chế  
Đào tạo Cao đẳng  
Đào tạo sau Đại học  
Đào tạo Hệ vừa học vừa làm
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Đại học và Cao đẳng
Danh sách SV tốt nghiệp  
        Khoa học & Công nghệ
Danh mục các NV KH&CN (2011-2016)  
Văn bản QL ĐT, DA cấp QG, cấp Bộ & cấp ĐHH  
Biểu mẫu QL NV KH&CN cấp QG  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp Bộ  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp ĐHH  
Quy trình QL và thực hiện ĐT các cấp  
Các Hiệp ước –Nghị định thư  
        Hợp tác quốc tế
Văn bản Hợp tác quốc tế  
Các dự án đã & đang thực hiện  
Danh mục các DA HTQT về KHCN  
        Lượt truy cập
 
IP của bạn: 54.82.29.141
 
        Liên kết website
 
Đào tạo, tuyển sinh và du học
Trường ĐHNL Huế ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty TNHH MTV phát triển nông nghiệp Souk Houng Heang (SHH) * Thông báo kiểm tra bài thi học kỳ 1 (2017-2018) * Trường ĐHNL Huế: Lịch thi môn Ngoại ngữ, Tin học kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 * Nghiệm thu đề tài xây dựng mô hình cơ sở an toàn dịch bệnh lở mồm long móng và tai xanh tại tỉnh Hà Tĩnh * Trường ĐHNL Huế: Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 và lịch gặp mặt các ứng viên 
Chuyên ngành Quản lý dự án
25.01.2013 13:28

Tuyển sinh đại học chính quy 2013, trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

Chuyên ngành: QUẢN LÝ DỰ ÁN
Ngành: Phát triển Nông thôn; 
Mã ngành: 52620116
Khối tuyển sinh: A,  C, D1,2,3,4.
Chỉ tiêu tuyển sinh: 50


Kiến thức và kỹ năng của sinh viên sau khi ra trường


Chuyên ngành Quản lý dự án đào tạo cán bộ chuyên sâu về dự án phát triển: Xây dựng, đấu thầu, quản lý, đánh giá tác động... các dự án phát triển kinh tế xã hội, dự án sản xuất kinh doanh, dự án quản lý tài nguyên môi trường...

Chương trình đào tạo Quản lý dự án sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở ngành về xã hội học nông thôn, phát triển nông thôn, phát triển cộng đồng, hệ thống nông nghiêp, kinh tế nông thôn, phát triển bền vững, ... Đồng thời trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về xây dựng, đấu thầu, quản lý và đánh giá các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo về Quản lý dự án, sinh viên sẽ có được nhiều kỹ năng nghề nghiệp quan trọng như: Kỹ năng trong xác định vấn đề, phân tích và tổng hợp các vấn đề về tam nông đang diễn ra tại nông thôn; Kỹ năng làm việc với các bên liên quan và đối tác trong các chương trình/dự án phát triển; Kỹ năng xây dựng dự án và tìm kiếm các nguồn tài trợ trong cũng như ngoài nước cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; Kỹ năng tổ chức thực hiện dự án theo phương pháp có sự tham gia; Kỹ năng phân tích và quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện dự án; Kỹ năng phân tích đầu tư và đánh giá tác động kinh tế, xã hội, môi trường của các chương trình/dự án; Kỹ năng tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá các chương trình/dự án; Kỹ năng lập các đề xuất dự án nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu về phát triển nông thôn.

Cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường:
 

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản lý dự án, sau khi tốt nghiệp có thể tìm được cơ hội việc làm không chỉ ở các cơ quan nhà nước mà còn các tổ chức phi chính phủ Việt nam và Quốc tế. Sinh viên có thể làm việc ở các Ban quản lý dự án, phòng Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan khuyến nông lâm,  phòng tài nguyên môi trường, … từ Trung ương đến địa phương, và giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng. Hàng trăm tổ chức phi chính phủ địa phương trên khắp mọi miền  đất nước và rất nhiều tổ chức quốc tế như ADB, World Bank, Oxfam, World Vision, … đã và đang thực hiện nhiều dự án về phát triển nông nghiệp, nông thôn sẽ mở ra cơ hội việc làm rất lớn cho sinh viên theo học chuyên ngành Quản lý dự án.  

Ngoài ra, chuyên ngành Quản lý dự án được đào tạo tại các trường đại học ở nước ngoài và có nhiều học bổng khuyến khích sinh viên Việt Nam học tập nâng cao. Vì vậy, các sinh viên học giỏi, có trình độ ngoại ngữ tốt sẽ có nhiều cơ hội để học Thạc sĩ, Tiến sĩ ở nước ngoài về chuyên ngành này.

Đội ngũ giáo viên và điều kiện đào tạo:


Chương trình Quản lý dự án do Khoa Khuyến nông và Phát triển Nông thôn, trường Đại học Nông lâm phụ trách, Khoa có 33 giáo viên cơ hữu được đào tạo cơ bản, có kiến thức đa ngành. Trong đó có 6 tiến sỹ, 2 Phó Giáo sư, trên 70% giáo viên có trình độ sau đại học, được đào tạo ở nước ngoài như Nhật Bản, Đức, Pháp, Mỹ, Úc, Thùy Điển, Phi-líp-pin, Thái Lan …có năng lực chuyên môn cao, khả năng ngoại ngữ tốt có thể cập nhật kiến thức quốc tế vào chương trình đào tạo. Các giáo viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng, đánh giá dự án, tìm kiếm tài trợ, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án về phát triển nông nghiệp, nông thôn; thường xuyên làm việc với các chuyên gia, tổ chức nước ngoài. Một số giáo viên là tư vấn cao cấp cho các dự án do tổ chức nước ngoài tài trợ. Ngoài ra, Khoa có khả năng cung cấp các dịch vụ và tư vấn trong lĩnh vực khuyến nông, phát triển nông nghiệp, nông thôn.
 

Thông tin chi tiết về chương trình Quản lý dự án được đăng tải trên trang web dưới đây:

- (Đường dẫn đến bản mô tả chương trình chuyên ngành: Quản lý dự án trên web DHNL, ĐHH, Bộ GDDT)
- Download file pdf  tại đây.
Chương trình đào tạo Chuyên ngành Quản lý dự án

TT  Mã học phần Tên học phần Số TC
A   KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 49
I   Lý luận chính trị 10
 1.  
CTR1016 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2
 1.  
CTR1017 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
 1.  
CTR1022 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
 1.  
CTR1033 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3
II   Giáo dục thể chất  
III   Giáo dục quốc phòng  
IV   Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và MT 33
 1.  
ANH1013 Ngoại ngữ không chuyên 1 3
 1.  
ANH1022 Ngoại ngữ không chuyên 2 2
 1.  
ANH1032 Ngoại ngữ không chuyên 3 2
 1.  
CBAN11404 Toán cao cấp C 4
 1.  
CBAN11703 Xác suất - Thống kê 3
 1.  
CBAN10304 Hóa học 4
 1.  
CBAN10603 Hóa phân tích 3
 1.  
CBAN11503 Vật lý đại cương 3
 1.  
CBAN11002 Tin học đại cương 2
 1.  
CBAN10702 Sinh học đại cương 2
 1.  
NHOC15302 Sinh thái và môi trường 2
 1.  
LNGH10503 Biến đổi khí hậu đại cương 3
V   Khoa học xã hội và nhân văn 6
 1.  
LUA1022 Nhà nước và pháp luật 2
 1.  
KNPT13502 Tâm lý học đại cương 2
 1.  
KNPT14602 Xã hội học đại cương 2
B   KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 77
I   Kiến thức cơ sở ngành 19
 1.  
KNPT20602 Hệ thống nông nghiệp 2
 1.  
KNPT24702 Xã hội học nông thôn 2
 1.  
KNPT22502 Phát triển cộng đồng 2
 1.  
KNPT20402 Đánh giá nông thôn 2
 1.  
KNPT21003 Kinh tế học đại cương 3
 1.  
KNPT21302 Kinh tế nông thôn 2
 1.  
KNPT22602 Phát triển nông thôn 2
 1.  
KNPT23802 Thống kê kinh tế - xã hội 2
 1.  
KNPT20502 Giới và phát triển 2
II   Kiến thức ngành 36
    Bắt buộc ngành 17
 1.  
KNPT20202 Chính sách phát triển nông thôn 2
 1.  
KNPT20103 Chiến lược và kế hoạch phát triển 3
 1.  
KNPT20302 Công tác xã hội trong phát triển nông thôn 2
 1.  
KNPT23103 Quản lý dự án phát triển 3
 1.  
KNPT23202 Quản lý nông trại 2
 1.  
KNPT22902 Phương pháp khuyến nông 2
 1.  
KNPT21803 Nghiên cứu phát triển nông thôn 3
    Bắt buộc chuyên ngành 13
 1.  
  Dự án phát triển sản xuất 4
 1.  
  Đấu thầu dự án 3
 1.  
  Dự án quản lý tài nguyên môi trường 3
 1.  
  Đánh giá tác động dự án 3
    Tự chọn (6/20) 6
 1.  
KNPT23302 Quản lý tài nguyên môi trường nông thôn 2
 1.  
CKCN26702 Quản lý chất lượng nông sản, thực phẩm 2
 1.  
KNPT21202 Kinh tế nông nghiệp 2
 1.  
KNPT24402 Tổ chức và thể chế cộng đồng 2
 1.  
LNGH20302 Bảo tồn đa dạng sinh học 2
 1.  
KNPT24302 Tổ chức công tác khuyến nông 2
 1.  
KNPT22202 Phân tích sinh kế 2
 1.  
KNPT22402 Phát triển bền vững 2
 1.  
KNPT21502 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2
 1.  
KNPT22102 Phân tích chuổi giá trị nông sản 2
 1.  
NHOC26302 Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toàn 2
 1.  
KNPT23402 Tài chính vi mô 2
 1.  
KNPT20902 Kinh doanh Nông nghiệp và dịch vụ nông thôn 2
 1.  
TNMT23502 Quy hoạch phát triển nông thôn 2
 1.  
LNGH21903 Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu 3
III   Kiến thức bổ trợ 6
 1.  
KNPT24502 Truyền thông phát triển 2
 1.  
KNPT21602 Kỹ năng mềm 2
 1.  
KNPT23002 Phương pháp tiếp cận khoa học 2
IV   Thực tập nghề nghiệp 6
 1.  
KNPT24202 Tiếp cận nghề QLDA 2
 1.  
KNPT23702 Thao tác nghề QLDA 2
 1.  
KNPT24002 Thực tế nghề  QLDA 2
V   Khóa luận tốt nghiệp 10
 1.  
KNPT20810 Khóa luận tốt nghiệp QLDA 10
    KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA 126


(Theo Khoa KN)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
        Tìm kiếm
 
 
        TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
   
        Phần mềm Quản lý giáo dục (UIIS)
 
 
        Liên kết nhanh
   
        Bài viết được quan tâm
 
10 sự kiện tiêu biểu của trường Đại học Nông Lâm Huế năm 2017
Trao đổi thông tin với Giáo sư Jean-Michel Baleynaud, trường ĐH Toulouse 3, Cộng Hòa Pháp
Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018
Trường ĐHNL Huế: 25 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng Viethope năm học 2017 - 2018
Trường ĐHNL Huế: Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 và lịch gặp mặt các ứng viên
Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2018
Thông báo liên kết tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 của trường ĐH Thủy lợi và trường ĐHNL, ĐHH
 
        Thư viện ảnh
 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Tặng hoa chúc mừng
Ngày hội việc làm năm 2015
Tặng hoa chúc mừng
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Hiệu trưởng đọc diễn văn chúc mừng
 
        Liên kết Website
 

 

 

 

 
        Liên kết website
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files
Bản quyền thuộc Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.
Địa chỉ 102 Phùng Hưng - Huế. Điện thoại: 0234.3522535 và 0234.3525049. Fax: 084.234.3524923. Email: admin@huaf.edu.vn
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.