Giới thiệu
Sứ mạng và mục tiêu phát triển  
Sơ lược lịch sử  
Chứng nhận kiểm định CLGD  
Tổ chức  
Báo cáo 3 công khai  
Trang truyền thống  
Hoạt động đào tạo  
Nghiên cứu khoa học  
Hợp tác quốc tế  
Video clips  
   Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm - ĐHH (1967-2017)
  Trường ĐH Nông Lâm - ĐHH 50 năm hình thành và phát triển
        Cơ cấu tổ chức
Đảng Bộ  
Ban giám hiệu  
Hội đồng trường  
Hội đồng Khoa học và Giáo dục  
Phòng chức năng  
Hội và Đoàn thể  
Các Khoa  
Viện và Trung Tâm  
        Đào tạo
Đào tạo ĐH theo tín chỉ  
Đào tạo ĐH theo niên chế  
Đào tạo Cao đẳng  
Đào tạo sau Đại học  
Đào tạo Hệ vừa học vừa làm
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Đại học và Cao đẳng
Danh sách SV tốt nghiệp  
        Khoa học & Công nghệ
Danh mục các NV KH&CN (2011-2016)  
Văn bản QL ĐT, DA cấp QG, cấp Bộ & cấp ĐHH  
Biểu mẫu QL NV KH&CN cấp QG  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp Bộ  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp ĐHH  
Quy trình QL và thực hiện ĐT các cấp  
Các Hiệp ước –Nghị định thư  
        Hợp tác quốc tế
Văn bản Hợp tác quốc tế  
Các dự án đã & đang thực hiện  
Danh mục các DA HTQT về KHCN  
        Lượt truy cập
 
IP của bạn: 54.92.158.65
 
        Liên kết website
 
Cơ cấu tổ chức » Các Khoa
Lịch thi, danh sách thí sinh dự thi Liên thông, Văn bằng hai hệ chính quy năm 2017 * Công ty TNHH UV thông báo tuyển dụng * Tiếp ĐH Suranaree, Thái Lan * Thông báo Triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ 2017 tại Huế * ĐHNLH: Hợp tác đào tạo giữa Khoa Chăn nuôi – Thú y và Công ty Greenfeed Việt Nam 
Khoa lâm nghiệp
03.02.2010 10:14

 KHOA LÂM NGHIỆP(FACULTY OF FORESTRY)

 1. Lịch sử hình thành và sứ mệnh của Khoa Lâm nghiệp:

Khoa Lâm nghiệp-Trường Đại học Nông Lâm Huế được chính thức thành lập vào ngày 20/01/1992 (tiền thân của Khoa là Bộ môn Lâm nghiệp, được thành lập năm 1987 trực thuộc Trường ĐH Nông Lâm Huế) với sứ mệnh/nhiệm vụ là đào tạo cán bộ lâm nghiệp bậc đại học và sau đại học và là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn về lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn ở khu vực Miền Trung-Tây Nguyên và cả nước.

2. Nguồn nhân lực:

Tổng số cán bộ viên chức: 42 người, bao gồm:

- 39 giảng viên (03 PGS, 09 TS, 27 Th.S)

- 02 Nghiên cứu viên (01 Th.S, 01 KS)

- 01 Thư ký-Trợ lý giáo vụ (CN)

3. Cơ cấu tổ chức:

Ban chủ nhiệm khoa

1. PGS.TS. Đặng Thái Dương, Trưởng khoa

Điện thoại: 0914114723/0905584723            Email: dangthaiduong@huaf.edu.vn

2. TS. Hoàng Huy Tuấn, Phó trưởng khoa phụ trách NCKH và HTQT

Điện thoại: 0914263761                                 Email: hoanghuytuan69@huaf.edu.vn

3. TS. Trần Nam Thắng, Phó trưởng khoa phụ trách Đào tạo và CTSV

Điện thoại: 0912950064                                 Email: trannamthang@huaf.edu.vn

Các Bộ môn và Trung tâm

Bộ môn

Nguồn nhân lực

Người liên hệ

Bộ môn Lâm Sinh

 

12 (2 PGS, 7 Th.S, 3 KS)  

Th.S. Phạm Cường

Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0905801501

Email: phamcuong@huaf.edu.vn

Bộ môn Lâm nghiệp xã hội

 

7 (2 TS, 5 Th.S)

T.S. Lê Quang Vĩnh,

Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0914044322

Email: lequangvinh@huaf.edu.vn

Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng và môi trường

 

8 (2 TS, 6 Th.S)

T.S. Trần Minh Đức

Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0914289753

Email: tranminhduc@huaf.edu.vn

Bộ môn Điều tra quy hoạch rừng

 

5 (1 PGS, 2 TS, 2 Th.S)

PGS.T.S. Nguyễn Văn Lợi

Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0986999132

Email: nguyenvanloi@huaf.edu.vn

Bộ môn Chế biến lâm sản

 

7 (6 Th.S, 1 KS)

Th.S. Nguyễn Đăng Niêm

Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 01684931458

Email: nguyendangniem@huaf.edu.vn

Bộ môn Lâm nghiệp đô thị

 

3 (1 TS, 2 Th.S)

Th.S. Ngô Thị Phương Anh

Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 01238730103

Email: ngothiphuonganh@huaf.edu.vn

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và Phát triển bền vững (CRCSD)

 

PGS.TS. Đặng Thái Dương, Giám đốc

PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi, Phó giám đốc

TS. Hoàng Huy Tuấn, Phó giám đốc

4. Chương trình Đào tạo:

Đại học: có 4 ngành đào tạo với 2 hình thức đào tạo (Hệ chính quy, bao gồm cả liên thông từ Cao Đẳng; và Hệ vừa học vừa làm)

  • Lâm nghiệp
  • Quản lý rừng
  • Công nghệ chế biến lâm sản
  • Lâm nghiệp đô thị

Sau đại học:

  • Tiến sĩ lâm nghiệp
  • Thạc sĩ lâm học

5. Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao KHCN:

NCKH tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu sau: 

•     Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn, tạo giống cây lâm nghiệp

•     Kỹ thuật nhân giống và gây trồng một số loài cây bản địa và một số loài lâm sản ngoài gỗ có giá trị

•     Bảo tồn và phục hồi rừng (bao gồm cả rừng ngập mặn)

•     Bảo tồn đa dạng sinh học

•     Thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu

•     Nông lâm kết hợp

•     Quản lý rừng cộng đồng

•     Phân quyền, thể chế và sinh kế trong quản lý rừng

•     Chuỗi giá trị một số nông lâm sản (keo, mây, tre, sắn…)

•     Các giải pháp cải tiến công nghệ chế biến gỗ

•     Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (FSC)

•     Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT)

Chuyển giao khoa học công nghệ: 

•     Kỹ thuật nhân giống và gây trồng một số loài cây bản địa

•     Kỹ thuật trồng rừng keo theo hướng kinh doanh gỗ xẻ

6. Quan hệ Hợp tác:

•     Hợp tác với Bộ KHCN, Bộ NNPTNT, Bộ TNMT, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, các Sở NNPTNT, Sở TNMT, Sở KHCN, các Trường Đại học, các Tổ chức Phi Chính phủ và các chương trình, dự án trong nước trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học

•     Thành viên của Nhóm học hỏi quản trị rừng thế giới (FGLG)

•     Thành viên của Mạng lưới Nông Lâm kết hợp Đông Nam Á (SEANAFE)

•    Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu với nhiều Trường Đại học trên Thế giới (AIT, Đại học Queensland, Đại học Melbourne, Đại học Southern Cross, Đại học Kyoto, Đại học Okayama…) và các Tổ chức quốc tế (RECOFTC, ICCO, SNV, WWF, ICRAF, IUCN, Helvetas, TBI, UNDP, IDRC…)

7. Lĩnh vực khác:

Cung cấp các hoạt động tư vấn:

  • Các khóa học ngắn hạn (TOT) liên quan đến lâm nghiệp và phát triển nông thôn
  • Vận động chính sách
  • Đánh giá dự án
  • Thúc đẩy/Hỗ trợ xây dựng các mô hình thí điểm
Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
        Tìm kiếm
 
 
        TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
   
        Phần mềm Quản lý giáo dục (UIIS)
 
 
        Liên kết nhanh
   
        Bài viết được quan tâm
 
Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của trường ĐHNL Huế năm 2017
ĐHNLH: Hợp tác đào tạo giữa Khoa Chăn nuôi – Thú y và Công ty Greenfeed Việt Nam
Triển khai công tác sinh viên Khóa 51
Thông báo tổ chức sinh hoạt lớp tháng 9.2017
Hội nghị thủ trưởng mở rộng tổng kết năm học 2016-2017
Thông báo Thu học phí chính quy đợt 1 học kỳ I năm học 2017-2018
Sinh viên quốc tế tại các trường ĐH Thái Lan tham gia trao đổi SV tại trường ĐHNL Huế
 
        Thư viện ảnh
 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Tặng hoa chúc mừng
Hiệu trưởng đọc diễn văn chúc mừng
Ngày hội việc làm năm 2015
Ngày hội việc làm năm 2015
 
        Liên kết Website
 

 

 

 

 
        Liên kết website
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files
Bản quyền thuộc Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.
Địa chỉ 102 Phùng Hưng - Huế. Điện thoại: 0234.3522535 và 0234.3525049. Fax: 084.234.3524923. Email: admin@huaf.edu.vn
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.